222-0977/01 – Rozvoj a spolehlivost staveb technické infrastruktury v území (RSP)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Technická infrastruktura státu je podmínkou funkčnosti veřejné a soukromé infrastruktury měst a obcí. Současně je podmínkou užívání různých typů občanských staveb nejen ve standardních podmínkách, ale taktéž při vzniku mimořádných událostí nebo krizových situací. Primárním cílem studijního předmětu je navázání a podstatné rozšíření znalostí na úseku provozování technické infrastruktury, znalost rizik a nebezpečí, které mohou infrastrukturní systémy vyřadit z provozu. Po absolvování předmětu bude student schopen řídit infrastrukturní provozní systémy v nejsložitějších krizových situacích, vzniklých v důsledku přírodních nebo antropogenních vlivů. Současně získá dostatečné teoretická znalosti v oblasti krizového plánování a vypracovávání nejsložitějších plánů krizové připravenosti subjektů. Základní témata: - území a jeho vliv na spolehlivost provozu technické infrastruktury - územní plánování a jeho v oblasti technické infrastruktury - provozně bezpečnostní rizika provozu energetické technické infrastruktury - provozně bezpečnostní rizika vodárenské infrastruktury - bezpečnostní plánování v technické infrastruktuře - slabé a silné stránky provozních systémů, jejich hodnocení a způsoby zvyšování provozní spolehlivosti - negativní dopady mimořádných událostí technické infrastruktury na funkci a provoz různých typů veřejné a soukromé infrastruktury a jejich řešení - monitoring a jeho význam pro zvýšení hydraulické účinnosti vodárenských systémů a jeho vliv na spolehlivost dodávek energií.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

KROČOVÁ, Š. Strategie územního plánování v technické infrastruktuře. Ostrava: SPBI, Ostrava 2013. 133 s. ISBN 978-80-7385-128-6. KROČOVÁ, Š.: Rizika provozování vodárenských a kanalizačních systémů, SPBI, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-7385-147-7. ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ. P.: Ochrana kritické infrastruktury, SPBI Spektrum, Ostrava, 2007, ISBN: 978-80-7385-025-8. KROČOVÁ, Š. Bezpečnost dodávek požární vody z vodárenských systémů. Ostrava: SPBI, Ostrava 2014. 122 s. ISBN 978-80-7385-153-8.

Doporučená literatura:

KROČOVÁ, Š.: Strategie dodávek pitné vody, SPBI Spektrum, Ostrava 2009, ISBN: 978-80-7385-072-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu, jeho prezentace písemnou a ústní formou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní témata: - území a jeho vliv na spolehlivost provozu technické infrastruktury - územní plánování a jeho v oblasti technické infrastruktury - provozně bezpečnostní rizika provozu energetické technické infrastruktury - provozně bezpečnostní rizika vodárenské infrastruktury - bezpečnostní plánování v technické infrastruktuře - slabé a silné stránky provozních systémů, jejich hodnocení a způsoby zvyšování provozní spolehlivosti - negativní dopady mimořádných událostí technické infrastruktury na funkci a provoz různých typů veřejné a soukromé infrastruktury a jejich řešení - monitoring a jeho význam pro zvýšení hydraulické účinnosti vodárenských systémů a jeho vliv na spolehlivost dodávek energií.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.