222-0978/01 – Urbanismus jako etika a estetika stavby míst a měst (UEE)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
PAC11 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Smyslem rozvinutí myšlení v doktorské etapě studia v intencích předmětu urbanismu je také si tyto intence je uvědomovat jako poučený postoj a produktivně vědecky řešit spíše než plánování územní architekturu v technicky a historicky podmíněné rovině obecného zájmu. To si lze podrobněji v urbanismu uvědomit až spolu s hledáním sdílených společenských a tedy i environmentálních hodnot, také hlubším osvojením používání jediného platného – etického profesního postoje architekta jako urbanisty. To je třeba založit jak v oblasti legislativně zobecnitelného přístupu, tak v oblasti technicky i společensky SROZUMITELNÉHO MYŠLENÍ o stavbě míst a měst. Je to URBANISTICKÁ PROTOTEORIE V KRITICKÉM MYŠLENÍ BEZ APRIORNÍHO PLÁNOVAČSTVÍ. Úspěšný doktorand jako absolvent tohoto předmětu by měl být schopen i teoretického urbanistického myšlení jako ten, který díky rozvíjeným základům elementárního a srozumitelného urbanismu nalézá vztah ke sdíleným hodnotám městského budování. Právě to je aktuální uprostřed dnes často nesrozumitelných postupů (zejména v plánovacím urbanismu chápaných nejen coby pouhých pseudobudoucnostních „věšteb“). Cílem předmětu v doktorském studiu, na což nemůže postačovat magisterské studium, je nalézat prvky obecněji platného inovativního zobecnitelného přístupu jak environmentálního tak společensky naléhavého architektonického urbanismu směřujícího jak do svobodnějšího urbanistického tak i do přesnějšího a obecného legislativního a etického myšlení. Nejelementárnější způsob významu absolvování předmětu je PRO VYUŽITÍ V PRAXI; i tam se může odvíjet právě z této urbanistické prototeorie, založené na záměrném zdržením se obvyklých plánovačských mnohomluvných funkcionálních aktivit, dnes zakládaných v urbanismu nejčastěji na převaze názorů a představách o fiktivní budoucí utopické realitě -a/nebo často i na bezobsažných klišé, která jsou proti smyslu vzdělávání architektů. Podle tohoto názoru na předmět URBANISMU JAKO ETIKY A ESTETIKY v souladu s filosofií se do urbanismu proniklé vědecké poznání hodnot nenechá pohltit vlastním předmětem. Dle interiorizace urbanistické hodnoty soustřeďující se kolem fenoménu logické věcné přítomnosti důležitých ohnisek a lokalit je zde možné etické a estetické – uchopitelné čili pochopitelné pojetí nakonec i městského plánování. Tak vše zohledňující nové urbanistické myšlení je vhodné pro naše architektonické za_stavění a tak i městské či krajinné civilizované ochraňování a budování…

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

FRAMPTON, K.: Kritický regionalismus: moderní architektura a kulturní identita. Sborník textů. Str. 22 – 33. ČKA, Praha 1999 FOUCAULT, M.: Archeologie vědění. Herrmann & synové, 2002 GOJDA, M.: Archeologie krajiny – Vývoj archetypů kulturní krajiny. Academia, Praha 2000 HALÍK, P., KRATOCHVÍL, P., NOVÝ, O.: Architektura a město. Academia, Praha 1998 HARRIES K.: Etická funkce architektury. Arbor vitae, Praha 2011 HEIDEGGER, M.: Věda, technika a zamyšlení. Oikoymenh, Praha 2004 HRŮZA J.: Stavitelé měst. Agora, Praha 2011 JEHLÍK, J.: Obec a sídlo – O krajině, urbanismu a architektuře. Ausdruck Books, Brno 2013 KANDINSKY, W.: Bod – linie – plocha. Triáda, Praha 2000 MORALES, I.: Topografie současné architektury-diference. Česká komora architektů, Praha 1999 PEŘINKOVÁ, M., HRŮŠA, P.a kol: Město a metropole. Stavební fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava, nakladatelství Gasset Ostrava 2013

Doporučená literatura:

ARISTOTELES: Politika. Nakladatelství Petr Rezek, Praha 1998 HEIDEGGER, M.: Konec filosofie a úkol myšlení. Athenaeum Oxford 1985, reprint samizdatového vydání, distributor:Rozmluvy, 15 Broxholm Rd., London LÉVINAS E.: Etika a nekonečno. Oikoymenh, Praha 2009 LÉVINAS E.: Totalita a nekonečno. Oikoymenh, Praha 1997 MONDRIAN, P.: Lidem budoucnosti – studie k neoplasticismu. Triáda, Praha 2002 NORBERG SCHULZ, CH.: Génius loci Odeon, Praha 1994 SCRUTON, R.: Estetické porozumění, Barrister & Principal – studio, Brno 2005 SCRUTON, R.: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře, Academia Praha 2002 SCHAMA, S. Krajina a paměť. 1 Argo / Dokořán, Praha 2007 STILLER, A., SAPÁK, J., TEMPL, S.: Mähren-Morava, Bauten-stavby, Menschen-lidé, Wege-cesty. Müry Salzmann Verlag, Salzburg – Sien, Austria 2014 VALENA T.: Město a topografie - Evropské město v topografickém kontextu. NTM, Praha 1991 VAN DER LAAN, D.H.: Architektonický prostor. Patnáct naučení o povaze lidského bytí. Archa, Praha 2012 VITRUVIUS. Deset knih o architektuře. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 2. přeprac. vyd., Nakladatelství Svoboda, Praha 1979 VOPĚNKA, P. Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Souborné vydání rozprav s geometrií. Práh, 2000 ZATLOUKAL, P. Příběhy z dlouhého století. Muzeum umění Olomouc a Památkový ústav v Brně, Brno 2002 ZEVI, B. Jak se dívat na architekturu. Československý spisovatel, Praha 1966

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu, jeho prezentace písemnou a ústní formou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Smyslem rozvinutí myšlení v doktorské etapě studia v intencích předmětu urbanismu je také si tyto intence je uvědomovat jako poučený postoj a produktivně vědecky řešit spíše než plánování územní architekturu v technicky a historicky podmíněné rovině obecného zájmu. To si lze podrobněji v urbanismu uvědomit až spolu s hledáním sdílených společenských a tedy i environmentálních hodnot, také hlubším osvojením používání jediného platného – etického profesního postoje architekta jako urbanisty. To je třeba založit jak v oblasti legislativně zobecnitelného přístupu, tak v oblasti technicky i společensky SROZUMITELNÉHO MYŠLENÍ o stavbě míst a měst. Je to URBANISTICKÁ PROTOTEORIE V KRITICKÉM MYŠLENÍ BEZ APRIORNÍHO PLÁNOVAČSTVÍ.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.