222-0979/01 – Územní informační systémy (UIS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnutí souhrnných znalostí o územních informačních systémech a databázích s vazbou na územní identifikaci. Zejména seznámení s územními informačními systémy, pochopení principů územně vázaných geodatabází, zvládnutí teorie grafů a topologie prostorových objektů, seznámení s datovými modely v územních informačních systémech, pochopit ontologii, metadata, prostorové analýzy, schopnost řešit projekt v prostředí ArcGIS. Obsahové zaměření: Teoretická východiska předmětu jsou zaměřena na teorii zákonitostí mezi veřejnou infrastrukturou a územím a vazeb urbanizmu na rozvoj území z hlediska dopravní a technické infrastruktury, přičemž definuje vazby mezi funkcemi veřejné infrastruktury a územím, dále jejich průmět v jednotlivých sídelních strukturách z pohledu infrastrukturálních a urbárních charakteristik. Současně pojednává o vývojových tendencích udržitelnosti veřejné infrastruktury a kvality života v sídle, zejména revitalizací veřejných prostranství a dalšími potřebními opatřeními eliminující negativní účinky. Základní témata: Informační systémy veřejné správy, historie, základní registry, legislativa spojená s informační systémy, Státní mapová díla, základní a tématické mapy, Katastr nemovitostí České republiky, katastrální operát, Informační systém zeměměřictví a katastru, datové báze, subsystémy, obecný popis systému ISKN, Portály veřejné správy, ISVS, Geografické informační systémy, jejich aplikace, vč. užití analytických metod,Praktické ukázky využití územních informačních systémů v územním plánování, Hlavní procesy katastru nemovitostí (obnova katastrálního operátu, technickoorganizační zabezpečení provozu ISKN,import a příprava externích dat, formáty souborů pro import.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Charvát, K. - Kocáb, M. - Konečný, M. - Kubíček, P.: Geografická data v informační společnosti. VÚGTK Zdiby, 2007. Kudrnovský, E. (2009). Informační systém o území pro účely regionálního rozvoje cestovního ruchu. MU Brno. Rapant, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9. http://gis.vsb.cz/rapant/publikace/knihy/GI_GIT.pdf. John Stillwell, Graham Clarke (2006). Applied GIS and Spatial Analysis. John Wiley & Sons, Ltd. ISBN: 9780470844090 TOTH, Petr. Informační systémy státní správy a územní samosprávy. Praha: VŠE, 1993. ISBN 80-7079-855-6. SMEJKAL, Vladimír. Informační systémy veřejné správy ČR. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0533-9. TUČEK, Ján. GIS-Geografické informační systémy. Principy a praxe. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-091-X.

Doporučená literatura:

LUKÁŠ, Martin. Městský informační management. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-554-8. ESRI: Pracujeme s geografickým informačním systémem ArcView GIS. Praha: Computer Press, 1999. ISBN 8072262149. Vyhláška č. 233/2010 Sb. o základním obsahu technické mapy obce. Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu, jeho prezentace písemnou a ústní formou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Informační systémy veřejné správy, historie, základní registry, legislativa spojená s informační systémy, Státní mapová díla, základní a tématické mapy, Katastr nemovitostí České republiky, katastrální operát, Informační systém zeměměřictví a katastru, datové báze, subsystémy, obecný popis systému ISKN, Portály veřejné správy, ISVS, Geografické informační systémy, jejich aplikace, vč. užití analytických metod,Praktické ukázky využití územních informačních systémů v územním plánování, Hlavní procesy katastru nemovitostí (obnova katastrálního operátu, technickoorganizační zabezpečení provozu ISKN,import a příprava externích dat, formáty souborů pro import.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.