222-0980/01 – Veřejná prostranství a jejich vybavení (VPV)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá přehled o moderním řešení problémů veřejných prostranství měst a obcí u nás i v zahraničí a využitím analýzy a vytvářením strategií veřejných prostranství. Obsahové zaměření předmětu Cílovým stavem veřejných prostranství je udržení měst a obcí pro pěší pohyb, udržení jejich charakteru a stávajících kvalit, zajištění obyvatelnosti. Veřejné prostranství (náměstí, nábřeží, ulice, chodníky, parky, veřejná zeleň, tržiště apod.) vnímáno ve vztahu jejich typologie (tradiční typy veřejných prostranství a specifické, doplňkové formy), uspořádání (uličních profilů a částí veřejných prostranství) a prvků (vybavení – materiálů a povrchů, mobiliáře, veřejného osvětlení, zeleně, uměleckých děl, technického vybavení, reklamy) z pohledu technického řešení a koordinačních požadavků městského inženýrství. Výsledným stavem absolvování předmětu je schopnost analýzy a návrhu konkrétního místa, vytváření strategie veřejných prostranství. Předmět je rovněž zaměřen na teorii zákonitostí mezi veřejnými prostranstvími a územím a vazeb urbanizmu na rozvoj veřejných prostranství v jednotlivých sídelních strukturách z pohledu urbárních charakteristik, o plánovacích zásadách a postupech při systémových řešení veřejných prostranství v městském prostředí. Základní témata předmětu - Veřejné prostory města –zásady městských veřejných prostranství ve vazbě na ostatní městské funkce, zejména půjde o náměstí, nábřežní prostory, rekreační plochy a uliční prostory. - Veřejné prostory vesnice –zejména návsí, uliční prostory, humna, rozdíly ve funkcích městských a venkovských prostorů, které ovlivňují následný návrh. - Udržitelný rozvoj veřejných prostranství – zásady obnovy a údržby veřejných prostor města a vesnice, celková různorodost a vitalita městských prostorů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

SEDLÁK, J.: Metodika přístupu k zásadám řešení městského interiéru na území památkových rezervacích a památkových zón, 2002 Praha ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 2011 Informační centrum ČKAIT Praha

Doporučená literatura:

ČÁBLOVÁ, M.: Prostory: průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství, 2013, Partnerství Brno GEHL, J.: Města pro lidi, 2012, Partnerství Brno GEHL, J.: Nové městské prostory, 2002 ERA Brno Kol. autorů: Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy, 2014 IPR Praha KOTAS, P., Dopravní systémy a stavby. Praha: 2007, ČVUT, ISBN 978-80-01-03602-0. ĎURČANSKÁ, D., a kol., Mestské komunikácie. Žilina: 2011, Žilinská univerzita v Žilině, ISBN 978-80-554-0303-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu, jeho prezentace písemnou a ústní formou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Veřejné prostory města –zásady městských veřejných prostranství ve vazbě na ostatní městské funkce, zejména půjde o náměstí, nábřežní prostory, rekreační plochy a uliční prostory. - Veřejné prostory vesnice –zejména návsí, uliční prostory, humna, rozdíly ve funkcích městských a venkovských prostorů, které ovlivňují následný návrh. - Udržitelný rozvoj veřejných prostranství – zásady obnovy a údržby veřejných prostor města a vesnice, celková různorodost a vitalita městských prostorů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní