222-0982/02 – Theory and aesthetics of architecture (TEA)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits10
Subject guarantorProf. Ing. arch. Petr HrůšaSubject version guarantorProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course creates the ability to build on an archetypal typology of buildings in the Doctrine of the simplified type of construction also viewed syncreticly doctrine overturned in architectural theory has indeed theoretically; follows up the courses master's degree program, which are not sufficient true the scope of the theory, or rather another excursion into theoretical thinking, which should be the subject of doctoral studies yet to develop and demonstrate.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

The course creates the ability to build on an archetypal typology of buildings in the Doctrine of the simplified type of construction also viewed syncreticly doctrine overturned in architectural theory has indeed theoretically; follows up the courses master's degree program, which are not sufficient true the scope of the theory, or rather another excursion into theoretical thinking, which should be the subject of doctoral studies yet to develop and demonstrate.

Compulsory literature:

ADORNO, T. W.: Schéma masové kultury. Oikoymenh, Praha 2009 ARISTOTELES: Etika Níkomachova. Petr Rezek, Praha 1996 BERGSON, H.: Hmota a paměť. Oikoymenh. Praha 2003 DELEUZE, G.: Foucault. Herrmann & synové, Praha 2003 HARRIES K.: Etická funkce architektury. Arbor vitae, Praha 2011 HEIDEGGER, M.: Věda, technika a zamyšlení. Oikoymenh, Praha 2004 HEIDEGGER, M.: Konec filosofie a úkol myšlení. Athenaeum Oxford 1985, reprint samizdatového vydání, distributor: Rozmluvy, 15 Broxholm Rd., London HERMACH, J. E.: Filosofie architektury. Triton. Praha 2001 JONAS, H.: Princip odpovědnosti, Oikoymenh. Praha 1997 KANDINSKY, W.: Bod – linie – plocha, Triáda. Praha 2000 MONDRIAN, P.: Lidem budoucnosti – studie k neoplasticismu. Triáda, Praha 2002 MORALES, I.: Topografie současné architektury-diference. Česká komora architektů, Praha 1999

Recommended literature:

MRÁZ, M.: Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii. Filosofia, nakl. Filosof. Ústavu AV ČR, Praha 2001 NORBERG-SCHULZ, CH: Intentions in Architecture. Oslo 1963 NOSEK, J.: Funkcionalismus ve vědě a filosofii, Filosofia, nakl. Filosof. Ústavu AV ČR, Praha 2001 PATOČKA, J.: Negativní platonismus. 3. oprav. Oikoymenh, Praha 2007 PATOČKA, J.: Úvod do fenomenologické filosofie PLÓTÍNOS.: Dvě pojednání o kráse. Nakladatelství Petr Rezek, Praha 1994 POPPER K. R., Popper Karl R: Bída historicismu. Oikoymenh, Praha 2000 REZEK, P.: Architektonika a protoarchitektura. Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2009 REZEK, P.: Tělo věc a skutečnost. 2 rozš. vyd. Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2010 REZEK, P.: Husserlova věcnost. Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2009 REZEK, P. K teorii plastičnosti. Triáda, Praha 2004 ROWE, C. Matematika ideální vily a jiné eseje. ERA, Brno 2007 SCRUTON, R.: Estetické porozumění. Barrister & Principal – studio, Brno 2005 SCRUTON, R.: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Academia Praha 2002 ŠEVČÍK, M.: Aisthesis, Problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.-F. Lyotarda a G.Deleuze a F.Guattariho. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013 VAN DER LAAN, D.H.: Architektonický prostor. Patnáct naučení o povaze lidského bytí. Archa, Praha 2012 VAŠÍČEK, Z.: Slavoj český & spol. (K výtvarnému dění, O architektuře…). Plus, Praha 2010 VAŠÍČEK, Z.: Podmínky volby. Triáda 2003 Praha VAŠÍČEK, Z., MAYER, F.: Minulost a současnost, paměť a dějiny. Triáda Brno – Praha 2008 VESELÝ, D. Architektura ve věku rozdělené reprezentace, problém tvořivosti ve stínu produkce. Academia Praha 2008 VOPĚNKA, P. Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Souborné vydání rozprav s geometrií. Práh. 2000 ZATLOUKAL, P. Příběhy z dlouhého století. Muzeum umění Olomouc a Památkový ústav v Brně, Brno 2002

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Written final test, control of read professional literature, conversational topics.

E-learning

Other requirements

Regular consultations and processing of independent work.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The course creates the ability to build on an archetypal typology of buildings in the Doctrine of the simplified type of construction also viewed syncreticly doctrine overturned in architectural theory has indeed theoretically; follows up the courses master's degree program, which are not sufficient true the scope of the theory, or rather another excursion into theoretical thinking, which should be the subject of doctoral studies yet to develop and demonstrate.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0732D260005) Civil Engineering K English Ostrava Compulsory study plan
2024/2025 (P0732D260005) Civil Engineering P English Ostrava Compulsory study plan
2023/2024 (P0732D260005) Civil Engineering P English Ostrava Compulsory study plan
2023/2024 (P0732D260005) Civil Engineering K English Ostrava Compulsory study plan
2022/2023 (P0732D260005) Civil Engineering P English Ostrava Compulsory study plan
2022/2023 (P0732D260005) Civil Engineering K English Ostrava Compulsory study plan
2021/2022 (P0732D260005) Civil Engineering K English Ostrava Compulsory study plan
2021/2022 (P0732D260005) Civil Engineering P English Ostrava Compulsory study plan
2020/2021 (P0732D260005) Civil Engineering P English Ostrava Compulsory study plan
2020/2021 (P0732D260005) Civil Engineering K English Ostrava Compulsory study plan
2019/2020 (P0732D260005) Civil Engineering P English Ostrava Compulsory study plan
2019/2020 (P0732D260005) Civil Engineering K English Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.