222-0982/02 – Teorie a estetika architektury (TEA)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět vytváří schopnost navázat na archetypální typologii v Nauce staveb od zjednodušených typů staveb dále synkreticky nazírat nauku překlopenou do teorie architektury již vskutku teoreticky; navazuje na předměty magisterského studijního programu, jež jsou pro skutečnou teorii rozsahem nedostačující, jsou tedy spíše exkurzem do dalšího teoretického uvažování, které by se mělo v předmětu doktorského studia teprve rozvinout a projevit.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět vytváří schopnost navázat na archetypální typologii v Nauce staveb od zjednodušených typů staveb dále synkreticky nazírat nauku překlopenou do teorie architektury již vskutku teoreticky; navazuje na předměty magisterského studijního programu, jež jsou pro skutečnou teorii rozsahem nedostačující, jsou tedy spíše exkurzem do dalšího teoretického uvažování, které by se mělo v předmětu doktorského studia teprve rozvinout a projevit.

Povinná literatura:

ADORNO, T. W.: Schéma masové kultury. Oikoymenh, Praha 2009 ARISTOTELES: Etika Níkomachova. Petr Rezek, Praha 1996 BERGSON, H.: Hmota a paměť. Oikoymenh. Praha 2003 DELEUZE, G.: Foucault. Herrmann & synové, Praha 2003 HARRIES K.: Etická funkce architektury. Arbor vitae, Praha 2011 HEIDEGGER, M.: Věda, technika a zamyšlení. Oikoymenh, Praha 2004 HEIDEGGER, M.: Konec filosofie a úkol myšlení. Athenaeum Oxford 1985, reprint samizdatového vydání, distributor: Rozmluvy, 15 Broxholm Rd., London HERMACH, J. E.: Filosofie architektury. Triton. Praha 2001 JONAS, H.: Princip odpovědnosti, Oikoymenh. Praha 1997 KANDINSKY, W.: Bod – linie – plocha, Triáda. Praha 2000 MONDRIAN, P.: Lidem budoucnosti – studie k neoplasticismu. Triáda, Praha 2002 MORALES, I.: Topografie současné architektury-diference. Česká komora architektů, Praha 1999

Doporučená literatura:

MRÁZ, M.: Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii. Filosofia, nakl. Filosof. Ústavu AV ČR, Praha 2001 NORBERG-SCHULZ, CH: Intentions in Architecture. Oslo 1963 NOSEK, J.: Funkcionalismus ve vědě a filosofii, Filosofia, nakl. Filosof. Ústavu AV ČR, Praha 2001 PATOČKA, J.: Negativní platonismus. 3. oprav. Oikoymenh, Praha 2007 PATOČKA, J.: Úvod do fenomenologické filosofie PLÓTÍNOS.: Dvě pojednání o kráse. Nakladatelství Petr Rezek, Praha 1994 POPPER K. R., Popper Karl R: Bída historicismu. Oikoymenh, Praha 2000 REZEK, P.: Architektonika a protoarchitektura. Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2009 REZEK, P.: Tělo věc a skutečnost. 2 rozš. vyd. Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2010 REZEK, P.: Husserlova věcnost. Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, Praha 2009 REZEK, P. K teorii plastičnosti. Triáda, Praha 2004 ROWE, C. Matematika ideální vily a jiné eseje. ERA, Brno 2007 SCRUTON, R.: Estetické porozumění. Barrister & Principal – studio, Brno 2005 SCRUTON, R.: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Academia Praha 2002 ŠEVČÍK, M.: Aisthesis, Problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.-F. Lyotarda a G.Deleuze a F.Guattariho. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013 VAN DER LAAN, D.H.: Architektonický prostor. Patnáct naučení o povaze lidského bytí. Archa, Praha 2012 VAŠÍČEK, Z.: Slavoj český & spol. (K výtvarnému dění, O architektuře…). Plus, Praha 2010 VAŠÍČEK, Z.: Podmínky volby. Triáda 2003 Praha VAŠÍČEK, Z., MAYER, F.: Minulost a současnost, paměť a dějiny. Triáda Brno – Praha 2008 VESELÝ, D. Architektura ve věku rozdělené reprezentace, problém tvořivosti ve stínu produkce. Academia Praha 2008 VOPĚNKA, P. Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Souborné vydání rozprav s geometrií. Práh. 2000 ZATLOUKAL, P. Příběhy z dlouhého století. Muzeum umění Olomouc a Památkový ústav v Brně, Brno 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelné konzultace a zpracování samostatné práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět vytváří schopnost navázat na archetypální typologii v Nauce staveb od zjednodušených typů staveb dále synkreticky nazírat nauku překlopenou do teorie architektury již vskutku teoreticky; navazuje na předměty magisterského studijního programu, jež jsou pro skutečnou teorii rozsahem nedostačující, jsou tedy spíše exkurzem do dalšího teoretického uvažování, které by se mělo v předmětu doktorského studia teprve rozvinout a projevit.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.