222-0983/01 – Správa, plánování a rozvoj měst z pohledu geoinformatiky (SPR)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD0111 doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na vývoj komplexních systémů, především měst a regionů, provázanost přírodních a společenských charakteristik vývoje. Pozornost je věnovaná disipativním a vývojovým strukturám, lineárnímu a nelineárnímu vývoji, komplexitě, přírodní dualitě, vztahu náhody a rozhodování. Tomu všemu jako základu a podstatě řízení a plánování v komplexních systémech s praktickými příklady na úrovni měst a regionů. Nedílnou součástí celého předmětu je provázanost na aplikaci prostředků GI science při hodnocení těchto komplexních systémů, a to hlavně s využitím stále dostupnějších nových zdrojů prostorových dat ve vazbě na koncept Smart City/Smart Region.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na vývoj komplexních systémů, především měst a regionů, provázanost přírodních a společenských charakteristik vývoje. Pozornost je věnovaná disipativním a vývojovým strukturám, lineárnímu a nelineárnímu vývoji, komplexitě, přírodní dualitě, vztahu náhody a rozhodování. Tomu všemu jako základu a podstatě řízení a plánování v komplexních systémech s praktickými příklady na úrovni měst a regionů. Nedílnou součástí celého předmětu je provázanost na aplikaci prostředků GI science při hodnocení těchto komplexních systémů, a to hlavně s využitím stále dostupnějších nových zdrojů prostorových dat ve vazbě na koncept Smart City/Smart Region.

Povinná literatura:

Hudeček, Tomáš, 2019. Řízení a správa města. Praha: IPR. 408 s. ISBN 978-80-87931-98-1 Hudeček, T., Dlouhý, M., Hnilička, P. a kol., 2018. Hustota a ekonomika měst. Praha: IPR, 148 s. ISBN 978-80-87931-75-2.

Doporučená literatura:

Batty, M., Longley, P. Fractal Cities: A Geometry of Form and Function. Massachusets: Elsevier, 1994. 394 p. ISBN 978-0124555709 Dlouhý, M., Hudeček, T. (2017): Location of Unwanted Facilities: NIMBY in Public Administration Hierarchy. Prague economic Papers, 26(2), s. 240–252, ISSN 1210-0455 Duškov, I. a kol. Aktualizace strategického plánu hlavního města Prahy. Praha: IPR, 2016. Glaeser, Edward L., 2011. Triumph of the city: how our greatest invention makes us richer, smarter, greener, healthier, and happier. New York: Penguin Press. ISBN 15-942-0277-X. Hampl, M. Geografická organizace společnosti v České republice / Transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: Karolinum, 2005. 148 s. ISBN 80-86746-02-X. Harari, Y.N. A Brief History of Humankind. London: Harvill Secker, 2014. 456 p. ISBN 978-1846558238 Hrůza, J. Svět měst. Praha: Academia, 2014. 716 s. ISBN 978-80-200-1808-3 Hudeček, T. a kol. Planning, Accessibility and Distribution of New Parks: A Case Study of the City of Prague. Journal of Urban Planning and Development, 2016. Koucký, R. a kol. Územní plán hl. m. Prahy/Metropolitní plán/Koncept odůvodnění. Praha: IPR, 2014. 1000 s. ISBN 978-80-87931-19-6. West, Geoffrey, 2018. Scale - The Universal Laws of Life, Growth, and Death in Organisms, Cities and Companies. New York, Penguin Books. ISBN 978-0143110903.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vyhotovení samostatných prací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výsledky učení Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni - vnímat komplexní provázanost přírodních a společenských procesů a jevů a umět je co nejlépe popsat s využitím existujících datových zdrojů a analytických metod - rozumět procesu evoluce, vrstevnaté charakteristice reality, vývojovým strukturám a přírodní dualitě - znát podstatu a možnosti plánování ve vztahu ke svobodné vůli a řízení sídel a regionů - umět využít možnosti nových zdrojů dat a GI science pro efektivní správu, plánování a rozvoj - využívat své poznatky ve výzkumné práci - zasadit poznatky i z dalších částí studia do kontextu (strategického) řízení a (prostorového) plánování měst a regionů Obsah předmětu 1. Město jako systém, organismus 2. Město mezi ostatními městy 3. Město a lidé 4. Město a (prostorová) data 5. Komplexní systémy, jejich projevy a reakce, život, inteligence systémů, teorie informace, fraktály a fraktální dimenze, statistická asymetrie a vývojová nesymetrie 6. Disipativní struktury, lineární a nelineární vývoj, entropie, bifurkace, koncentrace a řídnutí, vývoj, vývojové struktury, jejich stáří a stabilita, nevratnost a determinismus 7. Rozhodování a rozhodnutí, procesy rozhodování, délka a módy rozhodování 8. Mantinely rozhodování, správa města, primární a sekundární rozhodování 9. Dobrá správa velkého města vs. malého 10. Vrstevnatost samosprávy a administrativy města 11. Plán, plánování a strategie rozvoje 12. Strategie rozvoje území jako chybějící prvek v českém územním plánování 13. Krizové řízení a resilience města

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.