222-0984/02 – Ekologická a ekonomická účinnost nástrojů prostorového a územního plánování (SPT)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu je studium zaměřeno na procesy, které hodnotí environmentální a ekonomickou efektivitu nástrojů územního a územního plánování, jakož i potenciální zisky z politických reforem. Jsou analyzována a hodnoceny jednotlivé prvky – zkoumají se vztahy mezi způsoby využívání půdy. Vztahy k socioekonomickými výstupy,. Tlaky efekty na životní prostředí ne vazbě na politické nástroje. Předmět je zaměřen dominantně na urbanizované území, ale i krajina je v rámci studia okrajově řešena.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu je studium zaměřeno na procesy, které hodnotí environmentální a ekonomickou efektivitu nástrojů územního a územního plánování, jakož i potenciální zisky z politických reforem. Jsou analyzována a hodnoceny jednotlivé prvky – zkoumají se vztahy mezi způsoby využívání půdy. Vztahy k socioekonomickými výstupy,. Tlaky efekty na životní prostředí ne vazbě na politické nástroje. Předmět je zaměřen dominantně na urbanizované území, ale i krajina je v rámci studia okrajově řešena.

Povinná literatura:

VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Jan ČESELSKÝ a Vítězslav ZAMARSKÝ. Některé aspekty územního rozvoje. Praha: European Science and Art Publishing, 2014. ISBN 978-80-87504-24-6. Schneiderová Heralová, R., Kupilík, V (2009): Užitek stavebního díla v udržitelném rozvoji. ČVUT v Praze, Praha, 2009. ISBN 978-80-01-04329-5. Marcotullio, P.J, Braimoh,A.K, Onishi, T. (2008): The Impact of Urbanization on Soils in Braimoh, A.K.,Vlek, P.L.G Land Use and Soil Resources ISBN-978-1-4020-6777-8 e-, Springer Science+Business Media B.V. Maier K. a kol. (2012)v Udržitelný rozvoj území Grada 2012, Praha, ISBN 978-80-247-4198-7 Wilson, E., Piper, J. Spatial Planning and Climate Change / Edition 1.(2010) Taylor & Francis, New Edition, ISBN 9780415495912 Haughton, G., Allmendinger, Counsell. D, Vigar G. P. The New Spatial Planning / Edition 1(2009)Taylor & Francis ISBN-139780415483353

Doporučená literatura:

Marcotullio, P.J, Braimoh,A.K, Onishi, T. (2008): The Impact of Urbanization on Maier, K., Čtyřoký, J.(2000): Ekonomika územního rozvoje, Grada Publishing, Praha, 2000, ISBN 80-7169-644-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška, vypracování semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Prostorové plánování Důsledky změn vyvolaných změnou přístupu v plánování Environmentální ekonomie jako nástroj pro pochopení problému Plánovací nástroje a politický rozsah

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.