223-0001/02 – Cement works and brickworks ()

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAV35 Ing. Martin Vavro, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: CEMENTÁRNY: 1. Těžba a doprava surovin pro výrobu cementu. 2. Drcení vápence, jeho úprava a úprava ostatních komponentů. 3. Výroba cementu – suchý a mokrý proces 4. Zkoušení cementu, jeho zatřídění, vybavení laboratoří v cementárně. 5. Skladování a expedice cementu. CIHELNY 6. Těžba a doprava surovin 7. Těžba a doprava surovin pro příprava cihlářských výrobků. 8. Příprava a úprava surovin pro cihlářské výrobky. 9. Technologie vytváření cihlářských výrobků. 10. Sušení, výpal a chladnutí cihlářských výrobků 11. Sortiment cihlářských výrobků s ohledem na konstrukční použití. 12. Skladování a expedice hotových cihlářských výrobků CVIČENÍ 1. Seznámení se s ČSN pro suroviny, výrobu a zkoušení cementů. 2. Zkoušení surovin pro výrobu cementu. 3. Systém kontroly jakosti cementu. 4. Provedení zkoušek cementu (počátek doby tuhnutí, pevnost). 5. Exkurze do cementárny 6. Seznámení se s ČSN týkajících se surovin a výroby a zkoušení cihlářských výrobků. 7. Stanovení granulometrie cihlářských surovin. 8. Exkurze do cihelny. Programy zpracované ve cvičení: 1. Vyhodnocení protokolů o zkouškách stanovení normové konzistence, počátku doby tuhnutí a pevností cementů. 2. Vyhodnocení protokolů o granulometrickém složení zemin. 3. Vypracovat návrh kontroly jakosti výroby cementu. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, videopřehrávač

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 65  0
        Exercises evaluation Credit 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner