223-0002/03 – Demolice staveb (DS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
HUR08 Ing. Jan Hurta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty se způsoby bourání stavebních objektů pomocí strojních technologií a s použitím trhacích prací včetně uplatnění způsobů demolice při povolování a odstraňování staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Seznámení studentů se způsoby bourání stavebních objektů pomocí technologií ručního a strojního bourání, bourání pomocí trhavin, zpracování druhotných surovin, recyklace stavebních hmot, bezpečnost při bourání. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolventi získají znalosti technologických postupů při bourání stavebních objektů.

Povinná literatura:

[1] Pume, Čermák a spol.: Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí,ARCH 93. [2] Adámek, Novotná, Koukal: Stavební materiály,CERM Brno. [3] Skotnocová ,Lokaj: Zkoušení stavebních hmot,VŠB 1996. [4] Matoušek , Drochytka: Atmosférická koroze betonu,IKAS. [5] Dojčar, Horký , Kořínek: Trhací technika, MONTANEX.

Doporučená literatura:

_________________________________

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu „ DEMOLICE STAVEB „ 1. Úvodní hodina 2. Legislativa, bezpečnostní předpisy. 3. Diagnostika staveb. 4. Metody posouzení a půzkumů staveb – konstrukce zděné. 5. Metody posouzení a půzkumů staveb - konstrukce betonové a železobetonové. 6. Metody posouzení a půzkumů staveb - dřevěné a ocelové konstrukce. 7. Příprava staveniště, organizace zařízení staveniště. 8. Realizace odstranění stavby. Technologický postup. Stroje. 9. Odstranění staveb pomocí trhavin. 10.Vliv demolic na okolí staveniště. Technická seismicita. 11.Odpady - úvod. Zákon o odpadech. 12.Odpadové hospodářství při realizaci demolic. 13.Recyklace stavební suti. Nebezpečné odpady. 14.Závěrečný test. OSNOVA CVIČENÍ : 1. Úvodní hodina 2. Laboratorní cvičení zaměřené na vlhkost materiálu. 3. Laboratorní cvičení - pevnosti v tlaku cihel. 4. Laboratorní cvičení - pevnosti v tlaku tvárnic. 5. Laboratorní cvičení - pevnosti v tlaku betonu. 6. Laboratorní cvičení - pevnosti v tlaku železobetonu. 7. Metody zjišťování narušení dřevěných prvků. 8. Nedestruktivní vyšetřování konstrukcí. 9. Výpočty seizmických účinků na stavby. 10.Návrh demolice objektu. 11.Prezentace ze semestrálního projektu. 12.Video 13.Exkurze. 14.Exkurze. Multimediální pomůcky použité k výuce: Video, zpětný projektor.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Laboratorní práce Laboratorní práce 50  0 3
        Projekt Projekt 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní