223-0003/01 – Ekologické stavby (ES)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Cepek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP30 doc. Ing. Václav Cepek, CSc.
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na tři hlavní problémové okruhy a to čistění odpadní vod, způsoby čištění půdy a spodní vod v procesu dekontaminace průmyslových ploch a rozvoj a regenerace krajiny ovlivněné důlní činností. Absolvent předmětu získá široký rozsah znalostí o výše jmenovaných problémových okruzích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Ekologické stavby se zaměřují na způsoby čištění odpadních vod z obytných i průmyslových zón. Tato problematika v sobě zahrnuje širokou škálu problémů od územně technických, technologických, fyzikálně chemických i ekonomických. Od velkých čistíren po kořenové čistírny. Další z pohledu životního prostředí významným faktorem jsou ekologické zátěže pocházející z průmyslové výroby. Jejich ponechání bez povšimnutí bez minimálně monitorování pohybů kontaminantů může mít fatální následky pro budoucí stabilitu životního prostředí. Proto je postupům na likvidaci, nebo alespoň stabilizaci kontaminantů jak v půdě tak ve spodní vodě věnována samostatná část předmětu. Z hlediska rozsahu se zabývá problematikou od přirozené redukce koncentrace kontaminantů přes metody in situ a ex- situ po termické desorpce. Samostatné část je pak věnována vlivu hornictví na člověka a krajinu. Předmět se zabývá jak problematikou výstupu metanu tak rekultivacemi a výsadbou nových porostů.

Povinná literatura:

[1] Herle,J.,Bareš,P.: Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, SNTL Praha 1990. [2] Chudoba,J.,Dohányos,M.,Wanner,J.: Biologické čištění odpadních vod, SNTL Praha 1991. [3] Herčík,M.,Lapčík,V.: Ochrana životního prostředí, skriptum VŠB 1993. [4] Kubal,M.,Burkhard J., Březina,,M.:Dekontaminační technologie, WWW učební texty, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2002. [5] Legislativa ČR příslušného zaměření v platném znění. [6] Martinec, P a kol. Vliv ukončení hlubinné tšžby na životní prostředí, Nakladatelství ANGRAM s.r.o. 2006

Doporučená literatura:

[1] Herle,J.,Bareš,P.: Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, SNTL Praha 1990. [2] Chudoba,J.,Dohányos,M.,Wanner,J.: Biologické čištění odpadních vod, SNTL Praha 1991. [3] Herčík,M.,Lapčík,V.: Ochrana životního prostředí, skriptum VŠB 1993. [4] Kubal,M.,Burkhard J., Březina,,M.:Dekontaminační technologie, WWW učební texty, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2002. [5] Legislativa ČR příslušného zaměření v platném znění. [6] Droste, R.L.:Theroy and Practice of Water and Wastewater Treatment, Wiley, New York 1997. [7] Brownfields Handbook – cross-disciplinary education tool focused on the issue of brownfields regeneration – http://fast10.vsb.cz/bribast [8] Martinec, P. and comp.: Termination of underground coal mining and its impact on the environment, ANGRAM s.r.o. 2006 [9] Martinec, P a kol. Vliv ukončení hlubinné tšžby na životní prostředí, Nakladatelství ANGRAM s.r.o. 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY: 1. Odpadní vody – definice, složení, množství, stanovení znečištění, druhy OV. 2. Stokové systémy a soustavy. 3. Recipienty a klasifikace jakosti povrchových vod. 4. Technologie čištění městských odpadních vod –mechanické, biologické, 3. stupeň, likvidace produktů čištění. 5. Technická zařízení čistíren – lapáky tuků, olejů a benzinu, usazováky a dosazováky, biologické filtry, biodisky, biologické aktivace, aktivace v hluboké šachtě. 6. Septiky, žumpy, vsakovací studny. 7. Ochrana vod před ropnými látkami. 8. Stavební návrh a provedení čistíren odpadních vod. 9. Technické zásady rekonstrukce terénu území dotčeného důlní činností. 10. Podstata ohrožení zdraví radioaktivitou ve stavbách – zdroje a účinky radioaktivity. 11. Měření aktivity radonu v půdním vzduchu a objektech. 12. Opatření proti účinkům radioaktivity u novostaveb. 13. Opatření proti účinkům radioaktivity u stávajících objektů. CVIČENÍ: 1. Výpočet množství odpadních vod a znečišťujících látek ze zadaného území. 2. Návrh usazovací, dosazovací nádrže 3. Návrh čistírny OV pro malý zdroj (balené čistírny) 4. Technologický a stavební projekt žumpy nebo septiku. 5. Návrh protiradonových ochran pro projektovaný nebo stávající objekt. Multimediální pomůcky použité k výuce: Výuková videa z oboru čištění OV a radonové problematiky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku