223-0003/05 – Ekologické stavby (ES)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na tři hlavní problémové okruhy a to čistění odpadní vod, způsoby čištění půdy a spodní vod v procesu dekontaminace průmyslových ploch a rozvoj a regenerace krajiny ovlivněné důlní činností. Absolvent předmětu získá široký rozsah znalostí o výše jmenovaných problémových okruzích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Ekologické stavby se zaměřují na způsoby čištění odpadních vod z obytných i průmyslových zón. Tato problematika v sobě zahrnuje širokou škálu problémů od územně technických, technologických, fyzikálně chemických i ekonomických. Od velkých čistíren po kořenové čistírny. Další z pohledu životního prostředí významným faktorem jsou ekologické zátěže pocházející z průmyslové výroby. Jejich ponechání bez povšimnutí bez minimálně monitorování pohybů kontaminantů může mít fatální následky pro budoucí stabilitu životního prostředí. Proto je postupům na likvidaci, nebo alespoň stabilizaci kontaminantů jak v půdě tak ve spodní vodě věnována samostatná část předmětu. Z hlediska rozsahu se zabývá problematikou od přirozené redukce koncentrace kontaminantů přes metody in situ a ex- situ po termické desorpce. Samostatné část je pak věnována vlivu hornictví na člověka a krajinu. Předmět se zabývá jak problematikou výstupu metanu tak rekultivacemi a výsadbou nových porostů.

Povinná literatura:

[1] Herle,J.,Bareš,P.: Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, SNTL Praha 1990. [2] Chudoba,J.,Dohányos,M.,Wanner,J.: Biologické čištění odpadních vod, SNTL Praha 1991. [3] Herčík,M.,Lapčík,V.: Ochrana životního prostředí, skriptum VŠB 1993. [4] Kubal,M.,Burkhard J., Březina,,M.:Dekontaminační technologie, WWW učební texty, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2002. [5] Legislativa ČR příslušného zaměření v platném znění. [6] Martinec, P a kol. Vliv ukončení hlubinné tšžby na životní prostředí, Nakladatelství ANGRAM s.r.o. 2006

Doporučená literatura:

[1] Herle,J.,Bareš,P.: Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, SNTL Praha 1990. [2] Chudoba,J.,Dohányos,M.,Wanner,J.: Biologické čištění odpadních vod, SNTL Praha 1991. [3] Herčík,M.,Lapčík,V.: Ochrana životního prostředí, skriptum VŠB 1993. [4] Kubal,M.,Burkhard J., Březina,,M.:Dekontaminační technologie, WWW učební texty, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2002. [5] Legislativa ČR příslušného zaměření v platném znění. [6] Droste, R.L.:Theroy and Practice of Water and Wastewater Treatment, Wiley, New York 1997. [7] Brownfields Handbook – cross-disciplinary education tool focused on the issue of brownfields regeneration – http://fast10.vsb.cz/bribast [8] Martinec, P. and comp.: Termination of underground coal mining and its impact on the environment, ANGRAM s.r.o. 2006 [9] Martinec, P a kol. Vliv ukončení hlubinné tšžby na životní prostředí, Nakladatelství ANGRAM s.r.o. 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Městské čistírny odpadních vod 2. Individuální a speciální způsoby čištění odpadních vod 3. Dekontaminační metody in situ 4. Dekontaminační metody ex situ 5. Biologické čištění 6. Výstavba na územích ovlivněných metanem a dalšími vlivy těžby 7. Metody rekultivace Každému předmětu jsou věnovány 2 přednášky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Zápočet a zkouška

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2005/2006 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Zápočet a zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok