223-0004/01 – Experimentální mechanika a diagnostika staveb (EMDS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětuIng. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUC14 Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Význam experimentů a monitorování staveb pro teorii navrhování stavebních konstrukcí je dokumentován na doporučeních sytému norem pro navrhování konstrukcí Eurokódů. Základy stavebního zkušebnictví jsou metodicky nezbytné pro aktivní vytváření kontrolních systémů při navrhování a provádění staveb. Vstupem do procesu obnovy staveb jsou výsledky stavebně technického průzkumu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Význam experimentů a monitorování staveb pro teorii navrhování stavebních konstrukcí je dokumentován na doporučeních sytému norem pro navrhování konstrukcí Eurokódů. Základy stavebního zkušebnictví jsou metodicky nezbytné pro aktivní vytváření kontrolních systémů při navrhování a provádění staveb. Vstupem do procesu obnovy staveb jsou výsledky stavebně technického průzkumu. V rámci cvičení v laboratořích fakulty posluchač experimentálně stanoví statický a dynamický modul pružnosti vybraného materiálu., provede a zhodnotí výsledky zatěžovací zkoušky dřevěného nosníku, prakticky si osvojí základní diagnostické metody. Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je vypracování seminární práce např.s tematikou ověření mezního stavu použitelnosti nosné konstrukce navrhované v rámci bakalářské práce. Obhajoba seminární práce proběhne ve cvičeních v závěru semestru. Práci možno předložit k obhajobě jak v písemné tak i elektronické formě. Konzultace seminární práce je možná ve cvičeních a konzultačních hodinách vyučujícího.

Povinná literatura:

ČSN EN 1990 : 2004 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí Holický,M.,Marková,J. Zásady navrhování stavebních konstrukcí, ČKAIT, Praha ,2007 Schmidt,P. a kol. Základy zkušebnictví. Brno,Akademické nakladatelství CERM, 2004 Mencl,V.,Novák,J. a kol. Řízení jakosti ve stavebnictví . Praha. ČKAIT, 2002,

Doporučená literatura:

ČSN EN 1990 : 2004 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí Holický,M.,Marková,J. Zásady navrhování stavebních konstrukcí, ČKAIT, Praha ,2007 Schmidt,P. a kol. Základy zkušebnictví. Brno,Akademické nakladatelství CERM, 2004 Mencl,V.,Novák,J. a kol. Řízení jakosti ve stavebnictví . Praha. ČKAIT, 2002,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Význam experimentálních a diagnostických metod v systému norem pro navrhování konstrukcí - Eurokódů. Navrhování pomocí zkoušek. 2.Základy stavebního zkušebnictví ,prevence rizik. 3.Metodika měření posunů a deformací. Zatěžovací zkoušky dílců a konstrukcí. 4.Stavebně technický průzkum nosných konstrukcí , metodika průzkumu. 5.Základní diagnostické metody, monitorování staveb. 6.Hodnocení výsledků experimentů a průzkumů. 7.Shrnutí látky, příklady z praxe. Cvičení: 1.Zadání seminární práce , zásady práce ve stavebních laboratořích 2.Měření posunů a deformací nosných konstrukcí , hodnocení výsledků 3.Zatěžovací zkouška dřevěného nosníku – příprava a provedení zkoušky 4. Měření trhlin v konstrukcích , endoskopický průzkum 5.Stanovení modulu pružnosti betonu, statický ,dynamický modul. 6.Tvrdoměrné metody stanovení pevnosti .Obhajoba seminárních prací 7.Obhajoba seminárních prací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku