223-0005/01 – Druhotné suroviny z hornictví, hutnictví, energetiky a stavební výroby (DSHESV)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE416 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znát hlavní typy velkoobjemových průmyslových odpadů, vznikající při těžbě surovin, v metalurgii, energetice a stavební výrobě. Znát základní charakteristiky chemického a fázového složení a fyzikálních a ekologických parametrů probíraných druhotných surovin. Umět navrhnout vhodnou druhotnou stavební surovinu pro konkrétní výrobu stavebních hmot nebo konkrétní stavební dílo.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními typy velkoobjemových průmyslových odpadů, které jsou využitelné jako alternativy primárních surovin při výrobě stavebních hmot. Pozornost bude konkrétně zaměřena na druhotné suroviny z těžby silikátových stavebních surovin (hlušiny, tepelně alterované horniny, odpadní písky apod.), druhotné suroviny z metalurgie (vysokopecní a ocelářské strusky, slévárenské písky), druhotné suroviny z energetiky (vysokoteplotní a fluidní popílky a energosádrovec) a druhotné suroviny ze stavební výroby a demolic (betonový recyklát, recyklované kamenivo). Podrobně bude probráno chemické a fázové složení a fyzikální vlastnosti základních typů odpadů, tedy parametry, které jednoznačně determinují možnost praktického využití každé z uvedených druhotných surovin. Důraz bude kladen také na ekologická a stavební rizika použití jednotlivých odpadů.

Povinná literatura:

[1] Fečko, P. a kol.: Popílky. – VŠB-TU Ostrava, 2003, 187 s. [2] Grygárek, J. a kol: Odpady z těžeb a zpracování surovin. –VŠB-TU Ostrava, 1997, 54 s. [3] Hlavatá, M.: Odpadové hospodářství. – ES VŠB-TU Ostrava, 2004, 174 s. [4] Kresta F.: Druhotné suroviny v dopravním stavitelství.-VŠB TU Ostrava, 2012, 144 s. [5] Sherwood P.: Alternative materials in road construction,. Thomas Telford Publishing, 2001. [6] Sear L.K.A.: Properties and use of coal fly ash.- Thomas Telfrod Publishing. London, 2001 [7] TP 93 Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů (aktualizace říjen 2010) [8] TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací (aktualizace duben 2011) [9] TP 176 Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací (aktualizace březen 2011)) [10] TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací (září 2010)

Doporučená literatura:

[1] odborná periodika Minerální suroviny – Surowce minerálne, Odpady, Odpadové fórum, EKO, Waste forum. [2] sborníky z konferencí Recycling, Environment and Mineral Processing, Nové materiály a životní prostředí

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní testy, konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu/zkoušky je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Názvosloví v oblasti odpadů. Produkce odpadů v ČR a její struktura, druhy odpadů, kategorizace odpadů. Přehled základních legislativních norem v oblasti odpadů platných v ČR. Vybrané mezinárodní právní dokumenty o odpadech. • Přehled základních druhotných surovin, vznikajících při těžební činnosti (hlušiny včetně tepelně přeměněných hornin, nestandardní kamenivo apod.), charakteristika jejich složení a vlastností a možnosti uplatnění ve výrobě stavebních hmot. Rizika jejich použití ve stavebnictví. • Přehled základních druhotných surovin, vznikajících v metalurgii (vysokopecní strusky, strusky z druhotné metalurgie železa), charakteristika jejich složení a vlastností a možnosti uplatnění ve výrobě stavebních hmot. Rizika jejich použití ve stavebnictví. • Přehled základních druhotných surovin, vznikajících v energetice (ložové popely, vysokoteplotní a fluidní popílky, energosádrovec), charakteristika jejich složení a vlastností a možnosti uplatnění ve výrobě stavebních hmot. • Přehled základních druhotných surovin, vznikajících ve stavební výrobě a při demolicích staveb (betonový a asfaltový recyklát, recyklované kamenivo), charakteristika jejich složení a vlastností a možnosti uplatnění ve výrobě stavebních hmot. • Kvalitativní požadavky na druhotné suroviny, kontrola jakosti. • Vypracování a obhajoba seminární práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.