223-0005/01 – Secondary materials from mining, metallurgy, energy and civil engineering (DSHESV)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits10
Subject guarantordoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRE416 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To know types of bulk industrial wastes and materials originating during raw materials exploitation, in metallurgy, energy and civil engineering. To know basic characteristics of chemical and phase composition and physical and ecological parameters of discussed secondary materials. To know design a suitable alternative material to production of building materials or in defined construction.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními typy velkoobjemových průmyslových odpadů, které jsou využitelné jako alternativy primárních surovin při výrobě stavebních hmot. Pozornost bude konkrétně zaměřena na druhotné suroviny z těžby silikátových stavebních surovin (hlušiny, tepelně alterované horniny, odpadní písky apod.), druhotné suroviny z metalurgie (vysokopecní a ocelářské strusky, slévárenské písky), druhotné suroviny z energetiky (vysokoteplotní a fluidní popílky a energosádrovec) a druhotné suroviny ze stavební výroby a demolic (betonový recyklát, recyklované kamenivo). Podrobně bude probráno chemické a fázové složení a fyzikální vlastnosti základních typů odpadů, tedy parametry, které jednoznačně determinují možnost praktického využití každé z uvedených druhotných surovin. Důraz bude kladen také na ekologická a stavební rizika použití jednotlivých odpadů.

Compulsory literature:

[1] Fečko, P. a kol.: Popílky. – VŠB-TU Ostrava, 2003, 187 s.(in Czech) [2] Grygárek, J. a kol: Odpady z těžeb a zpracování surovin. VŠB-TU Ostrava, 1997, 54 s.(in Czech) [3] Hlavatá, M.: Odpadové hospodářství. – ES VŠB-TU Ostrava, 2004, 174 s.(in Czech) [4] Kresta F.: Secondary materials in highway construction. VŠB TU Ostrava, 2012, 144 s. [5] Sherwood P.: Alternative materials in road construction. Thomas Telford Publishing, 2001. [6] Sear L.K.A.: Properties and use of coal fly ash. Thomas Telfrod Publishing. London, 2001 [7] TP 93 Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů (aktualizace říjen 2010) (in Czech) [8] TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací (aktualizace duben 2011) (in Czech) [9] TP 176 Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací (aktualizace březen 2011))(in Czech) [10] TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací (září 2010) (in Czech)

Recommended literature:

[1] journals Minerální suroviny – Surowce minerálne, Odpady, Odpadové fórum, EKO, Waste forum. [2] proceedings of conferences Recycling, Environment and Mineral Processing, Nové materiály a životní prostředí

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

kontrolní testy, konzultace

E-learning

Other requirements

Requirements will be specified by the teacher at the beginning of the semester. Submission of assignments within the deadlines set by the teacher is required for credit obtaining.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

• Terminology of wastes. Wastes production in Czech republic and their structure, waste categories. Outline of basic legislature in the area of wastes valid in Czech republic. Chosen international legal documents regarding to wastes. • Review of basic secondary materials originating during exploitation of raw materials (colliery spoil, including thermally changed rocks, non-standard aggregates), their composition and properties and possible utilisation in building materials production. Hazards of their usage in civil engineering. • Review of basic secondary materials originating in metallurgy (blast furnace slag, steel slag), their composition and properties and possible utilisation in building materials production. Hazards of their usage in civil engineering. • Review of basic secondary materials originating in the energy (furnace bottom ash, fly ash, fluidised ash, energy gypsum) their composition and properties and possible utilisation in building materials production. Hazards of their usage in civil engineering. • Review of basic secondary materials originating in civil engineering and demolitions (concrete and asphalt recyclates, recycled aggregate), their composition and properties and possible utilisation in building materials production. Hazards of their usage in civil engineering. • Qualitative demands to secondary materials, quality control. • Preparation and defence of seminary work.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2023/2024 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2023/2024 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2022/2023 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2022/2023 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2022/2023 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2022/2023 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2021/2022 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2021/2022 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2021/2022 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2021/2022 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2016/2017 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2016/2017 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2016/2017 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2016/2017 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2015/2016 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2015/2016 (P3655) Civil Engineering (3607V025) Theory of Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2015/2016 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P Czech Ostrava Optional study plan
2015/2016 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.