223-0006/01 – Pojivové systémy ()

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Zdeněk Weiss, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
WEI25 prof. RNDr. Zdeněk Weiss, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je odborným předmětem pro studenty oboru Stavební hmoty. Zabývá se podrobně vzdušnými a hydraulickými pojivy, jejich výrobou, chemickým složením a vlastnostmi. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Podrobné znalosti stavebních pojiv včetně jejich chemické analýzy.

Povinná literatura:

Z. Šauman: Maltoviny, FAST VUT Brno 1993 F. Škvára: Technologie anorganických pojiv I, II, VŠCHT Praha 1995 J. Adámek a kol.: Stavební materiály, FAST VUT Brno 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod (definice, rozdělení a základní charakteristiky pojiv, jejich použití a historie). 2. Pojiva vzdušná – vápno. Suroviny, pochody při pálení vápna, vlastnosti, reakce s vodou, tvrdnutí, hydraulická vápna., směry využití. 3. Pojiva vzdušná - sádra, sádrové maltoviny. Formy, fáze v systému CaSO4 – H2O, struktura forem, výroba, hydratace sádrových pojiv, vlastnosti a použití sádrových pojiv, anhydritová maltovina. 4. Anorganická pojiva s chemickou vazbou - hořečnaté pojivo, fosfátová pojiva, pojiva na bázi vodního skla, nové typy pojiv obsahující polymer a skelnou fázi. Formy, fáze a jejich struktura,hydratace, vliv teploty a tlaku, vlastnosti a použití. 5. Pojiva hydraulická - hydraulické vápno. Výroba, mletí, reakce probíhající při hašení, tuhnutí a tvrdnutí, reakční fázové produkty. 6. Pojiva hydraulická - portlandský cement. Suroviny, fázové a chemické složení, tepelné zpracování cementářské suroviny, procesy a fázové transformace při vzniku slínku, výroba cementu. 7. Pojiva hydraulická - portlandský cement. Reakce s vodou, hydratace slínkových minerálů při vyšší teplotě a tlaku, tuhnutí a tvrdnutí, přísady, pórovitost a pevnost cementových past. 8. Pojiva hydraulická – zvláštní druhy cementů (směsné a speciální). Chemické a fázové složení, hydratace, fázové transformace při hydrotermálních podmínkách, tuhnutí , tvrdnutí, pevnost. Cvičení (seminář): 1. Chemický rozbor vápna a vápenného hydrátu. 2. Chemická analýza typických surovin pro výrobu cementu. 3. Určování fázového složení cementů rtg. difrakční metodou. 4. Výpočet fázového složení slínku z chemické analýzy. 5. Výpočty surovinových směsí. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku