223-0006/01 – Binder Systems ()

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Zdeněk Weiss, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
WEI25 prof. RNDr. Zdeněk Weiss, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Binders; binders hydration; mineralogy and chemistry of binders; air binders; hydraulic binders; gypsum; air and hydraulic lime; Portland cement; mixed and special cements; corrosion of binder systems.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod (definice, rozdělení a základní charakteristiky pojiv, jejich použití a historie). 2. Pojiva vzdušná – vápno. Suroviny, pochody při pálení vápna, vlastnosti, reakce s vodou, tvrdnutí, hydraulická vápna., směry využití. 3. Pojiva vzdušná - sádra, sádrové maltoviny. Formy, fáze v systému CaSO4 – H2O, struktura forem, výroba, hydratace sádrových pojiv, vlastnosti a použití sádrových pojiv, anhydritová maltovina. 4. Anorganická pojiva s chemickou vazbou - hořečnaté pojivo, fosfátová pojiva, pojiva na bázi vodního skla, nové typy pojiv obsahující polymer a skelnou fázi. Formy, fáze a jejich struktura,hydratace, vliv teploty a tlaku, vlastnosti a použití. 5. Pojiva hydraulická - hydraulické vápno. Výroba, mletí, reakce probíhající při hašení, tuhnutí a tvrdnutí, reakční fázové produkty. 6. Pojiva hydraulická - portlandský cement. Suroviny, fázové a chemické složení, tepelné zpracování cementářské suroviny, procesy a fázové transformace při vzniku slínku, výroba cementu. 7. Pojiva hydraulická - portlandský cement. Reakce s vodou, hydratace slínkových minerálů při vyšší teplotě a tlaku, tuhnutí a tvrdnutí, přísady, pórovitost a pevnost cementových past. 8. Pojiva hydraulická – zvláštní druhy cementů (směsné a speciální). Chemické a fázové složení, hydratace, fázové transformace při hydrotermálních podmínkách, tuhnutí , tvrdnutí, pevnost. Cvičení (seminář): 1. Chemický rozbor vápna a vápenného hydrátu. 2. Chemická analýza typických surovin pro výrobu cementu. 3. Určování fázového složení cementů rtg. difrakční metodou. 4. Výpočet fázového složení slínku z chemické analýzy. 5. Výpočty surovinových směsí. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner