223-0007/01 – Stavební a dekorační kámen (SDK)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE416 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní druhy přírodního kamene, popsat jejich složení a vlastnosti, znát možnosti použití hlavních druhů kamene ve stavebních konstrukcích. Orientovat se v základních ošetřovacích a konzervačních technikách. Znát základní způsoby testování vlastností kamene a výrobků z kamene a umět navrhovat experimenty pro konkrétní typ kamene a stavebního výrobku. Umět sumarizovat poznatky pro průmyslové aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s hlavními typy přírodních kamenů, používaných v minulosti i v současnosti jako stavební, dekorační a sochařský materiál. Důraz bude kladen na konfrontaci vnitřního složení kamene a jeho výsledných vnějších vlastností, zejména odolnosti vůči degradaci a zvětrávání. Probírány budou základní metody zkoušení vlastností kamene a kamenických výrobků. Pozornost bude věnována rovněž problematice konzervace a ošetřování přírodního kamene. Posluchač bude seznámen s možnostmi náhrady přírodních materiálů umělými produkty.

Povinná literatura:

[1] Rybařík, V.: Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší, 1994, 218 s. [2] Svoboda, L. a kol.: Stavební hmoty. JAGA Bratislava, 2004, 471 s. [3] Syrový, B. a kol.: Kámen v architektuře. SNTL Praha, 1984, 349 s. [4] Teplý, B.: Restaurování a konzervace kamene. Nadace Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší, 1997, 199 s. [5] platné české technické normy pro zkoušení vlastností přírodního kamene a výrobků z kamene.

Doporučená literatura:

[1] Březinová, D. a kol.: Praha kamenná. Národní muzeum, 1996, 287 s. [2] Dojčár, O.: Dobývanie a spracovanie kameňa. – Skripta VŠT v Košiciach, Alfa Bratislava, 1984, 216 s. [3] Kotlík, P., Šrámek, J., Kaše, J.: Opuka. Společnost pro technologie opravy památek, 2000, 109 s. [4] Kužvart, M. a kol.: Ložiska nerudních surovin ČSR. Univerzita Karlova v Praze, 1983, 521 s. [5] odborné časopisy Kámen a Stone.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní testy, konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Základní typy vyvřelých, usazených a přeměněných hornin, používaných jako stavební, sochařský a dekorační kámen, jejich složení a vlastnosti (přednáška bude doplněna o praktické ukázky vybraných kamenů). • Výskyt nejdůležitějších typů přírodních kamenů v České republice a ve světě. • Základní typy kamenických výrobků. • Opracování přírodního kamene. Druhy a způsoby opracování povrchu kamene. • Příčiny a způsoby degradace kamene. Vliv vnitřního složení kamene na jeho odolnost vůči zvětrávání. • Zkušební metody používané pro zjišťování fyzikálně–mechanických a trvanlivostních vlastností kamene (přednáška bude doplněna o praktické zkoušení základních vlastností v laboratoři stavebních hmot). • Přehled technických požadavků na kamenické výrobky. • Čištění kamene a jeho základní způsoby. Přednosti a zápory jednotlivých způsobů čištění (čištění vodou, mechanické čištění, chemické čištění). • Konzervační metody a postupy. Základní druhy anorganických a organických konzervačních prostředků, používaných v památkové péči. Ochrana proti antigrafitti. • Restaurování kamenných památek. Základní techniky při restaurování kamene. Materiály vhodné pro restaurování kamene v závislosti na typu kamene a jeho vlastnostech. • Umělý kámen vhodný pro obnovu památek, jeho druhy, vlastnosti a stálost.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku