223-0008/02 – Projektování a výstavba dolů ()

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIG20 prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Syntetizující předmět seznamující s metodologií projektování, výstavby, provozování a stavební likvidace hlubinných dolů. Problematika je přednášena s ohledem na moderní metody projektování s využitím matematických modelů optimalizace dílčích parametrů i celkového projektu optimalizace výstavby s ohledem na objektivní skutečnosti těžního hospodářství. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Po absolvování Fakulty stavební, vč.přednášeného předmětu, bude student připraven k práci v báňsko-stavebních projekčních, výstavbových a provozních organizacích, zabývajících se danou problematikou. K samostatnému výkonu funkce v oboru však absolvent bude muset absolvovat další předměty předepsané státní báňskou správou pro výkon prací prováděných hornickým způsobem (zejména Trhací práce, Ražení důlních děl, Důlní větrání, Bezpečnost a záchranářství, Dobývání ložisek, Ložiska užitkových surovin).

Povinná literatura:

Cigánek J.: Vybrané kapitoly z výstavby dolů, ES VŠB Ostrava 1985 Šiška L.- Cigánek J.: Základy projektování dolů, ES VŠB Ostrava 1975 Vítek A.- Cigánek J.: Návody ke cvičení z projektování dolů, VŠB Ostrava 1993

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Vymezení předmětu, základní předpisy pro projektování dolů 2. Zhodnocení přírodních podmínek dolu, kondice zásob 3. Determinace základních parametrů dolu 4. Otvírka hlubinných dolů 5. Zásady pro umísťování jam a metody jejich dimenzování 6. Příprava ložisek 7. Projektování důlní dopravy, zásobníků a náraží 8. Projektování větrání a odvodňování dolů 9. Projektování základkového a odvalového hospodářství 10. Technicko ekonomické vyhodnocení dolů 11. Matematické modelování optimalizace projektů dolů a pater 12. Zásady likvidace dolů, projektování likvidace dolů 13. Bezpečnostní zásady při likvidaci dolů 14. Zahlazení báňské činnosti po ukončení těžby Cvičení: 1. Stanovení základních parametrů dolů 2. Projekt otvírky a přípravy 3. Projekt rozfáravky patra 4. Projekt vertikálního těžení 5. Stanovení výšky patra 6. Generální plán zástavby povrchu dolu 7. Projekt likvidace dolu Multimediální pomůcky použité k výuce: Výukové videofilmy: Výstavba dolů I, II, III

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 65  0
        Zápočet Zápočet 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku