223-0008/02 – Designing and Constructions of Mines ()

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CIG20 prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Vymezení předmětu, základní předpisy pro projektování dolů 2. Zhodnocení přírodních podmínek dolu, kondice zásob 3. Determinace základních parametrů dolu 4. Otvírka hlubinných dolů 5. Zásady pro umísťování jam a metody jejich dimenzování 6. Příprava ložisek 7. Projektování důlní dopravy, zásobníků a náraží 8. Projektování větrání a odvodňování dolů 9. Projektování základkového a odvalového hospodářství 10. Technicko ekonomické vyhodnocení dolů 11. Matematické modelování optimalizace projektů dolů a pater 12. Zásady likvidace dolů, projektování likvidace dolů 13. Bezpečnostní zásady při likvidaci dolů 14. Zahlazení báňské činnosti po ukončení těžby Cvičení: 1. Stanovení základních parametrů dolů 2. Projekt otvírky a přípravy 3. Projekt rozfáravky patra

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 65  0
        Exercises evaluation Credit 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner