223-0010/01 – Stavební suroviny (SS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH101 Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
BUJ020 Ing. David Bujdoš
KRE416 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znát výskyty hlavních stavebních surovin na území ČR, včetně hlavních rysů ložiskové stavby nejdůležitějších nalezišť. Orientovat se v základních způsobech těžby a úpravy základních druhů stavebních surovin. Znát základní vlastnosti jednotlivých stavebních surovin. Umět navrhnout vhodnou stavební surovinu pro konkrétní výrobu stavebních hmot nebo konkrétní stavební dílo.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem v surovinové základně stavebního průmyslu v České republice. V rámci předmětu budou probírány hlavní suroviny pro výrobu stavebních hmot (přírodní kámen, kamenivo, suroviny pro výrobu pojiv a maltovin, suroviny pro keramickou výrobu na bázi jílových surovin, suroviny pro výrobu skla a tavených hornin). Zdůrazněny budou požadavky na kvalitu těžených surovin a způsoby úpravy stavebních surovin a využití jednotlivých surovin v praxi.

Povinná literatura:

[1] Collepardi M. : Moderní beton.- Informační centrum ČKAIT, Praha, 2009, 344 s. [2] Hanykýř V. – Kutzendorfer J.: Technologie keramiky.- Silikátový svaz Praha, 2008, 388 s. [3] Konta J. : Keramické a sklářské suroviny.- Univerzita Karlova Praha, 1982, 366 s. [4] Kužvart M.: Ložiska nerudních surovin.- Academia Praha, 1984, 440 s. [5] Kužvart M. – Bohmer M. : Prospecting and Evaluation of Mineral Deposits.- Academia Praha, 1986, 510 s. [6] Kužvart M.a kol: Ložiska nerudních surovin. – Univerzita Karlova Praha, 1983, 521 s. [7] Kužvart M. a kol.: Ložiska nerudních surovin II. – Univerzita Karlova Praha, 1992, 631 s. [8] Reeves G.M. – Sims I. – Cripps J.C. (2006): Clay Materials Used in Construction.- The Geological Society London [9] Slivka V. a kol.: Těžba a úprava silikátových surovin. – Silikátový svaz, Praha, 2002, 443 s.. [10] Smrček A. – Voldřich F.: Sklářské suroviny.- Informatorium, 1994, 388 s. [11] Svoboda L. a kol.: Stavební hmoty. – JAGA Bratislava, 2004, 471 s. [12] platné české technické normy pro zkoušení vlastností přírodního kamene, kameniva, keramických a sklářských surovin.

Doporučená literatura:

[1] Dudek A., Malkovský M., Suk M.: Atlas hornin. – Academia, Praha, 1984, 312 s. [2] Foldyna J., Grmela A.: Cvičení z geologie. - ES VŠB v Ostravě, 1988, 168 s. [3] Kumpera O., Foldyna J., Zorkovský V.: Všeobecná geologie. - SNTL/Alfa, 1988, 521s. [4] Novák, L., Puzder J.: Lomové dobývanie nerastných surovín, část II – Lomové dobývanie taženého kameniva. – VŠT Košice, 1988, 258 s. [5] Schejbal, C.: Metodologie geologického průzkumu. – Vienala Košice, 2003, 245 s. [6] Smetánka, J., Kalát, J., Stočes, J.: Lomové dobývání ložisek I. – SNTL Praha, 1986, 172s. [7] Šebor, G.: Těžba a úprava nerostných surovin. - ČVUT Praha, 1983, 153 s. [8] Tomek, J.: Těžba, lomařství a úpravnictví, 1. díl. – VUT Brno, 1983, 103 s. [9] Tomek, J., Těhník, V.: Těžba, lomařství a úpravnictví, 2. díl. – VUT Brno, 1985, 118 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní testy, konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Rozdělení hornin podle jejich vzniku (horniny vyvřelé, usazené a metamorfované) – klasifikace, hlavní zástupci, technicky významné vlastnosti. • Přehled výskytu základních nerudních stavebních surovin (zejména kamene, kameniva, surovin pro výrobu pojiv a keramických surovin a sklářských) na území České republiky. • Úprava stavebních surovin • Základní vlastnosti jednotlivých stavebních surovin. • Využití nejdůležitějších stavebních surovin v praxi. • Normy a předpisy pro jednotlivé typy stavebních surovin

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku