223-0011/01 – Testing of raw materias and building materials (ZSSH)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits5
Subject guarantorIng. Jiří Lukš, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jiří Lukš, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of teaching the course is aimed at acquiring knowledge from building materials and building materials in terms of their physical and mechanical properties, chemical properties and quality parametres.Students using laboratory practice in the evaluation of physical and mechanical properties and practical tests in the field.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Terrain work

Summary

Subjects ja doctoral studies focused on the introduction of doctoral students of raw materials for production of building materials and their basic properties and qualitative indicators of technology materials processing and production of construction matrials.Students undergo laboratory practice, familiar with the test methods laboratory methods, results and processing messages.

Compulsory literature:

J.Kučera,P.Doné,Zkoušení stavebních matriálů a výrobků,VŠB-TUO,FAST I.Skotnicová a kol.Zkoušení stavebních hmot,VŠB-TUO,FAST Z.Bažantová,Nauka o materiálech 10,ČVUT Praha J.Hošek,Nauka o materiálech 27,ČVUT Praha O.Michalko a kol,Fazikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů,ČVUT

Recommended literature:

l.Svoboda kol.Stavební hmoty,ČVUT Praha V.Slivka a kol.Těžba a úprava silikátových surovin,Silikátový svaz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Prezenční studium: cvičení v laboratoři a in situ,zpracování protokolů k zadaným úkolům Kombinované studium:zadání úkolů a jejich vyhodnocení po předložení,konzultace k zadání a výsledkům

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět bude rozpožen do částí: 1.Stavební suroviny,vznik,druhy,chemické vlastnosti,fyzikálně mechanické vlastnosti,technologie výroby 2.Stavební hmoty,výroba,druhy sortiment,fyzikálně mechanické vlastnosti 3.Laboratorní práce,strojní vybavení,přístrojové vybavení,postupy zkoušek 4.Práce v terénu,přístrojové vybavení,diagnostické metody,destruktivní a nedestruktivnízpůsoby zkoušení 5.Zpracování výsledků zkoušek

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.