223-0013/01 – Prostředí staveb II. (PSII)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOL26 Ing. Vlasta Doležalová
KOL209 Ing. Daniel Kolář
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
VAV38 prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

b

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá stavební akustikou a denním osvětlením a osluněním budov. Studenti získají základy ze všech tří oborů stavební akustiky – urbanistické, akustiky stavebních konstrukcí a prostorové. Naučí se výpočetní postupy pro stanovení akustických veličin. Seznámí se zásadami návrhu a posouzení denního osvětlení. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Vypracování akustického posudku jakékoliv stavební konstrukce.

Povinná literatura:

Vaverka J. a kol.: Stavební fyzika 1, VUT Brno VUTIUM 1998

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Akustika – všeobecné zásady a principy disciplíny 2. Normativní a předpisové požadavky v ČR a zahraničí 3. Akustika urbanistická – šíření akustických vln ve vnějším prostoru, výpočet základních veličin 4. Dopravní hluk, jeho členění, základní výpočtové principy, okrajové podmínky, izofónové zpracování územních celků 5. Nejvyšší přípustné hladiny hluku ve vnějším prostoru 6. Akustika stavební – stupeň neprůzvučnosti jednoduchých, dvojitých a složených konstrukcí 7. Kročejová neprůzvučnost horizontálních konstrukčních prvků 8. Návrh a posouzení dělících konstrukčních prvků z hlediska stavební akustiky (nomogramy) 9. Akustika prostoru – definování návrhu prostoru a jeho parametry 10. Zvuková pohltivost, činitelé zvukové pohltivosti a odrazivosti 11. Postup při návrhu prostoru z hlediska optimálních parametrů akustické pohody 12. Zásady při posuzování prostoru z hlediska denního osvětlení 13. Třídy a základní hodnoty pro boční a horní osvětlení, výpočtové metody 14. Zastínění stávajícího objektu realizací nové zástavby, základní principy a okrajové podmínky pro zajištění proslunění Cvičení: (Resp.: Projekt, Seminář, Praxe, Exkurze, Terénní cvičení) 1. Základní pojmy a fyzikální veličiny ve stavební akustice, základní akustické vlastnosti – akustický tlak, intenzita zvuku 2. Hladina akustického tlaku , kmitočtová pásma, ekvivalentní hladina akustického tlaku A, akustický výkon 3. Akustický výkon, útlum zvuku, program č.1 4. Urbanistická akustika, základní parametry pro výpočet dopravního hluku 5. Urbanistická akustika – výpočet hluku ze silniční dopravy, test č.1 6. Urbanistická akustika – program HLUK, zadání programu č.2, protihluková opatření 7. Akustika stavebních konstrukcí – vzduchová neprůzvučnost 8. Akustika stavebních konstrukcí – kročejová neprůzvučnost 9. Akustika stavebních konstrukcí – program NEPRUZVUČNOST 2000, zadání programu č.3 10. Prostorová akustika – hluk působený v uzavřeném prostoru, cizí hluk, test č.2 11. Prostorová akustika – jakost poslechu, program PROSTOR, zadání programu č.3 12. Osvětlení – denní osvětlení obytných budov a škol, oslunění, , zadání programu č.4 13. Osvětlení – program WDLS, test č.3 14. Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, počítačová učebna.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 16  0
                Písemka Písemka 14  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku