223-0014/06 – Řízení jakosti a výrobního procesu ()

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEN23 doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět uvede posluchače do problematiky řízení jakosti ve stavebnictví, ověří schopnosti aplikovat teoretické poznatky dle zaměření diplomové práce. Na základě teorie spolehlivosti jsou odvozeny poznatky o jakosti stavebních konstrukcí a na ně navazující jakost stavebních procesů a pracovníků. Z principů obecného funkčního modelu stavebního objektu jsou odvozeny dílčí parametry spolehlivého stavebního objektu ve smyslu ČSN a EN. Je zdůvodněna prevence v řízení jakosti časových fází přípravy, výstavby, provozu a při odstranění stavebního objektu. Technické a ekonomické podmínky životnosti stavební konstrukce při respektování ekologických hledisek. Cílem seminární práce je stanovení parametrů a prvků jakosti stavební technologie dle zaměření diplomové práce posluchače. Posluchač zpracuje technologický předpis vybrané technologie a základní osnovu příručky jakosti. Cvičení jsou zaměřena na metodiku zpracování příručky jakosti. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Seznámení se s problematikou řízení jakosti ve stavebnictví. Znalost norem ISO 9000 až 9004.

Povinná literatura:

PYTLÍK P.: Vlastnosti a užití stavebních výrobků, VUT Brno Normy ISO 9000 až 9004

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: (rozsah 2 hod.) 1. Úvodní přednáška. Osnova předmětu a požadavky při obhajobě seminární práce a zkoušce. Přehled literatury 2. Vztah teorie spolehlivosti a řízení jakosti stavební konstrukce. Historický vývoj 3. Obecný funkční model stavebního objektu a jeho vývoj v čase 4. Odlišení časových fází přípravy, výstavby, provozu a odstranění stavební konstrukce 5. Odvození základních parametrů jakosti stavebních objektů na základě českých a mezinárodních předpisů a technické normalizaci 6. Definice technické a ekonomické životnosti stavebního objektu 7. Základní schéma systémů řízení ve stavebnictví 8. Procesy ve stavebnictví a principy jejich řízení, řízení vstupů, technologický předpis 9.-10. Statistická analýza, statistické řízení procesu 11. Požadavky na technické vlastnosti materiálů a výrobků (zákon č. 22/1997 Sb.), technická normalizace v ČR a EN 12. Metrologický řád firmy a zkušební laboratoře Cvičení: (12 cvičení á 2 hod.) 1. Úvodní cvičení. Zadání seminární práce dle zaměření diplomové práce posluchače 2. Parametry jakosti, prvky jakosti pro zvolenou technologii 3. Základní osnova technologického postupu 4. Řízení dokumentů a údajů jako vstupu do technologického postupu 5.-6. Kontrolní a zkušební plán – mezioperační kontroly. Aplikace technických předpisů 7.-8. Opatření k nápravě a prevenci vad a poruch, základy zkušebnictví – exkurse 9. Systém zkoušek ve stavebnictví – aplikace v laboratoři. Metrologie zkušebních a měřicích zařízení 10. Statistické hodnocení výsledků kontrol 11. Hodnocení způsobilosti technologie jako základního prvku řízení jakosti 12. Obhajoba seminární práce. Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: zpětný projektor Přednáška: (rozsah 2 hod.) 1. Úvodní přednáška. Osnova předmětu a požadavky při obhajobě seminární práce a zkoušce. Přehled literatury 2. Vztah teorie spolehlivosti a řízení jakosti stavební konstrukce. Historický vývoj 3. Obecný funkční model stavebního objektu a jeho vývoj v čase 4. Odlišení časových fází přípravy, výstavby, provozu a odstranění stavební konstrukce 5. Odvození základních parametrů jakosti stavebních objektů na základě českých a mezinárodních předpisů a technické normalizaci 6. Definice technické a ekonomické životnosti stavebního objektu 7. Základní schéma systémů řízení ve stavebnictví 8. Procesy ve stavebnictví a principy jejich řízení, řízení vstupů, technologický předpis 9.-10. Statistická analýza, statistické řízení procesu 11. Požadavky na technické vlastnosti materiálů a výrobků (zákon č. 22/1997 Sb.), technická normalizace v ČR a EN 12. Metrologický řád firmy a zkušební laboratoře Cvičení: (12 cvičení á 2 hod.) 1. Úvodní cvičení. Zadání seminární práce dle zaměření diplomové práce posluchače 2. Parametry jakosti, prvky jakosti pro zvolenou technologii 3. Základní osnova technologického postupu 4. Řízení dokumentů a údajů jako vstupu do technologického postupu 5.-6. Kontrolní a zkušební plán – mezioperační kontroly. Aplikace technických předpisů 7.-8. Opatření k nápravě a prevenci vad a poruch, základy zkušebnictví – exkurse 9. Systém zkoušek ve stavebnictví – aplikace v laboratoři. Metrologie zkušebních a měřicích zařízení 10. Statistické hodnocení výsledků kontrol 11. Hodnocení způsobilosti technologie jako základního prvku řízení jakosti 12. Obhajoba seminární práce. Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku