223-0015/01 – Pojiva a pojivové materiály (PPM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0
distanční Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Druhy základních pojivových systémů a materiálů používaných ve stavebnictví Suroviny, výroba a trvanlivost pojivových systémů, korozní stavy Zkoušení materiálů

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Charakteristika anorganických pojiv. Stavební pojiva (maltoviny) a technická pojiva. Maltoviny vzdušné (sádrová pojiva, vápenná pojiva, hořečnaté maltoviny). Hydraulická pojiva - portlandský cement (suroviny, kritéria složení surovin. směsí, mletí surovin, výpal, chlazení. Fázové složení portlandského slínku. Latentně hydraulické látky. Pucolány. Strusky a přirozené pucolány. Hydratace. Vlastnosti a zkoušení cementů. Tuhnutí a tvrdnutí silikátových cementů. Maltoviny. Pórobeton. Hlinitanový cement - suroviny, vlastnosti, použití. Tepelná stabilita cementů a výrobků z nich. Koroze cementů , základní druhy.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

[1] Svoboda a kol. : Stavební hmoty, KM BETA 2004, Bratislava Bárta R. (1961): Chemie a technologie cementu. NAVČR, Praha [2] Bilčík J. (1996): Sanacia betónových konstrukcí. Jaga, Bratislava [3] Dobrý O., Palek L. (1988): Koroze betonu ve stavební praxi. Praha [4] Drochytka R. et al.(1999): Pórobeton. VÚT Brno, nakl.VUTIUM [5] Froněk R. at al.(1977): Cement, vápno a asbestocement. Výzk. a vývoj. ústav maltovin a osinkocemenetu, Radotín, [6] Harmáček J. (1961): Stavební pojiva. Knižnice pozemního stavitelství, SNTL, Praha [7] Hošek J., Muk J. (1989): Omítky historických staveb. SPN, Praha [8] Chen W.E. ed. (1995): The Civil Engineering Handbook. CRC Press, NY. [9] Kolektiv autorů (2001): Vápno. STOP, Praha, ISBN 80-9-02668-8-6 [10] Matoušek M., Drochytka R. (1999): Atmosférická koroze betonů. IKAS ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě [11] Rovnaníková P. (2002): Omítky. STOP, Praha, ISBN 80-8-66657000 [12] Schultze W. et al. (1990): Necementové malty a betony. SNTL, Praha [13] Šauman Z. (2002): Maltoviny I., Učební texty vysokých škol, VUT , FAST Brno., PC-DIR s.r.o. Brno [14] Vicant L.J.(1997): Mortals and Cement. Donhead, ISBN 18733394268 [15] Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, V. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, PřF MU Brno. 2002. 325 s. ISBN 80-7028-195-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

_______________________________________

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pojiva chemická (lepidla a tmely) – suroviny, produkty, vlastnosti, trvanlivost 2.Pojiva vzdušná (vápno, sádra, MgO) – suroviny, produkty, vlastnosti, trvanlivost 3.Pojiva hydraulická (cementy) – suroviny, produkty, vlastnosti, trvanlivost 4.Pojiva na bázi alkalicky aktivovaných pucolánů (geopolymery) – suroviny, produkty, vlastnosti, trvanlivost 5.Organická polymerní pojiva– suroviny, produkty, vlastnosti, trvanlivost 6.Přehled kompozitních látek na bázi anorganických nebo organických pojiv. Specifika složení, trvanlivosti a mechanického chování. 7.Specifické postupy a zkušební metody pro tento typ hmot 8. Doporučená literatura a www stránky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku