223-0016/02 – Stavební hmoty (SH)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH101 doc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
MEC051 Ing. Pavel Mec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat, popsat a poznat, vysvětlit podstatu, vybrat základní znaky stavebních hmot, znát technologii výroby a rozsahy použití (zkoušení kvality, koroze, trvanlivost) ve stavebních konstrukcích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět patří mezi stavební základ studia na FAST VŠB-TU Ostrava. Posluchači se seznámí se základními vlastnostmi stavebních materiálů,jejich složením, strukturou a jejich hodnocením z hlediska shody s harmonizovanými normami. Současně se seznámí s metodami zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností těchto látek a s přetvárnými vlastnostmi při zatíženích. V rámci laboratorních prací získají praktické zkušenosti včetně zpracování seminárních prací. použitím v praxi. Největší pozornost je věnována betonu a jeho základním složkám. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti získají základní přehled o stavebních materiálech, který potřebují ke studiu dalších odborných předmětů.

Povinná literatura:

Adámek J. a kol.: Stavební materiály, CERM Brno 1997 Cigánek J.: Stavební hmoty, VŠB Ostrava 1984 Svoboda L. a kol.: Stavební hmoty, Jaga 2004

Doporučená literatura:

Adámek J. a kol.: Stavební materiály, CERM Brno 1997 Cigánek J.: Stavební hmoty, VŠB Ostrava 1984 Svoboda L. a kol.: Stavební hmoty, Jaga 2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Struktura a vlastnosti stavebních hmot (fyzikální, mechanické, chemické, ostatní) 2. Kámen a kamenivo 3. Kovy 4. Pojiva 5. Cementy 6. Malty, přísady k pojivům 7. Betony – klasifikace, základní složky 8. Betony – navrhování, výroba, zpracování a ošetřování betonu 9. Betony - druhy betonu, použití, základní vlastnosti a zkoušení betonu 10. Lehké betony 11. Živice, plasty, kaučuky, syntetické pryskyřice, lepidla, tmely 12. Stavební izolace 13. Dřevo 14. Sklo, keramika Cvičení: Resp.: Projekt, Seminář, Praxe, Exkurze, Terénní cvičení 1. Úvod, normy o materiálech, chyby měření a vyhodnocování, školení bezpečnosti práce v laboratořích stavebních hmot 2. Statistická kontrola jakosti betonu dle ČSN 73 2404 a PENV 206, zadání programu č.1 3. Zkoušení kameniva pro stavební účely 4. Laboratoř – zkoušky objemové a sypné hmotnosti, protokol č. 1 zkouška zrnitosti, protokol č.2 5. Zkoušení kameniva pro stavební účely 6. Laboratoř – zkouška odplavitelných částic, protokol č.3 zkouška tvarového indexu kameniva, protokol č.4 7. Zkoušení pojiv – sádra, vápno, malta 8. Cementy – třídění, fyzikální a mechanické vlastnosti 9. Laboratoř – zkouška normální hustoty cementové kaše, protokol č.5 10. Zkoušení betonových směsí a betonů 11. Navrhování betonových směsí – dle Pavlíka a Bolomeye, program č. 2 12. Zkoušení dřeva, kovů, tvrdost materiálů 13. Zkoušení cihlářských výrobků a plastů, zápočtový test 14. Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 14  0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Písemka Písemka 11  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, Splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.