223-0017/01 – Struktury stavebních látek a metody jejich studia (SSLMS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCU007 doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základní přehled studenta o principech a použití analytických metod využívaných při studiu struktur a textur stavebních materiálů a geomateriálů na makroskopické i mikroskopické úrovni. Základní znalosti a praktické dovednosti v oblasti pořizování digitálního obrazu struktury materiálu a jeho kvantitativní analýzy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Struktury a textury látek. Mikroskopické metody studia struktur a textur stavebních materiálů a geomateriálů. Metody hodnocení pórovitosti, distribuce a charakteru pórů v materiálech. Nedestruktivní metody pro analýzu stavby a porušení materiálu. Základní principy pořizování, zpracování a analýzy obrazu. Metody kvantifikace složení a základních strukturně-texturních parametrů materiálu (zrnitosti, mezerovitosti, podílů komponent, tvaru, velikosti a orientace částic, pórů a trhlin).

Povinná literatura:

[1] Clarke, A., R., Eberhardt, C.,N. Microscopy techniques for materials science. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC. 2002. 424 p. ISBN 0-8493-1552-2 [2] Tadeusiewicz, R., Korohoda, P. Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postepu Telekomunikacji. 1997. 272 s. ISBN 83-86476-15-X. [3] Wojnar, L. Image Analysis. Applications in Materials Engineering. CRC Press LLC London, 1999. ISBN 0-8493-8226-2

Doporučená literatura:

[1] Hlaváč, V., Sedláček, M. Zpracování signálů a obrazů. Skripta ČVUT Praha, Praha, 2001, ISBN 80-01-02114-9. [2] Wojnar, L. Image Analysis. Applications in Materials Engineering. CRC Press LLC London, 1999. ISBN 0-8493-8226-2 [3] Clarke, A., R., Eberhardt, C.,N. Microscopy techniques for materials science. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC. 2002. 424 p. ISBN 0-8493-1552-2 [4] Tadeusiewicz, R., Korohoda, P. Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postepu Telekomunikacji. 1997. 272 s. ISBN 83-86476-15-X. [5] Eckertová, L. a kol. Metody analýzy povrchů. Elektronová mikroskopie a difrakce. Academia Praha 1996. 379 s. ISBN 80-200-0329-0 [6] Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, V. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, PřF MU Brno. 2002. 325 s. ISBN 80-7028-195-2 http://www.physics.muni.cz/~kubena/ http://www.microscopy-analysis.com/ http://www.paru.cas.cz/lem/book/ http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné zpracování dílčích témat

E-learning

-

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Struktury a textury látek. 2. Mikroskopické metody studia struktur a textur stavebních materiálů a geomateriálů. 3. Metody hodnocení pórovitosti, distribuce a charakteru pórů v materiálech. 4. Nedestruktivní metody pro analýzu stavby a porušení materiálu. 5. Základní principy pořizování, zpracování a analýzy obrazu. 6. Metody kvantifikace složení a základních strukturně-texturních parametrů materiálu (zrnitosti, mezerovitosti, podílů komponent, tvaru, velikosti a orientace částic, pórů a trhlin).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku