223-0020/03 – Technologie betonu a maltovin ()

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Šafrata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Šafrata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC32 Ing. Jiří Kučera, CSc.
LEB20 Ing. Zita Lebedová
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
SAF59 Ing. Jiří Šafrata, Ph.D.
VAV35 Ing. Martin Vavro, Ph.D.
ZID03 Ing. Libor Žídek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení se s vývojem betonu a cementového betonu, rozdělení betonů do jednotlivých druhů podle objemových hmotností a způsobů použití v konstrukci. Pohled na cementový beton jako na kompozitní látku. Požadované vlastnosti jednotlivých složek betonu a maltovin: kameniva, pojiva (cementu, vápna, síranových pojivových plastů), vody, výztuže (měkké, předpjaté, rozptýlené). Návrhové metody cementového betonu (výpočet dle jednotkových objemů, metodou Bolomeye, Kenedyho, pomocí koeficientu přeplnění mezerovitosti v). Míchání, doprava a hutnění čerstvé betonové směsi. Bednění a ošetřování tuhnoucího a tvrdnoucího betonu. Vlastnosti zatvrdlého betonu (pevnostní a pružnostní charakteristiky, permeabilita, trvanlivost, odolnost poti chemickým látkám) a jejich zkoušení. Rozdíly technologie výroby maltovin a betonů. Ekonomie výroby. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Schopnost navrhnout cementový beton. Znalosti hydratačních procesů při tuhnutí a tvrdnutí cementu a ostatních pojiv, umět řídit výrobu, zpracování a ošetřování tvrdnoucích a tuhnoucích výrobků z betonu.

Povinná literatura:

BECHYNĚ Stanislav: Betonové stavitelství. technologie betonu a stavebních dílců, SNTL Praha 1954 PYTLÍK Petr: Technologie betonu,VUT Brno 1997 PYTLÍK Petr: Stavební materiály v pozemních stavbách, CERM Brno 1995 ALTNEW W., REICHEL W.: Urychlovanie tvrdnutia betónu, Alfa Bratislava 1983 SCHULZE W.: Der Baustoff Beton 1 und 2., VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program předmětu: 1. Úvod do předmětu, historie, druhy betonu, 2. Kamenivo, jeho vlastnosti. 3. Cement, jeho vlastnosti. Voda. 4. Přísady a příměsi. 5. Výztuž do betonu. 6. Čerstvá betonová směs, návrh složení. 7. Reologie čerstvé betonové směsi. 8. Mísení, doprava a zpracování čerstvé betonové směsi. 9. Tvrdnutí betonu a jeho ošetřování za normálních a extrémních podmínek. 10. Vlastnosti zatvrdlého betonu: mechanicko-fyzikální vlastnosti. Permeabilita, trvanlivost. 11. Ekonomie výroby betonu. 12. Rozdílnost technologie maltovin proti betonu. Osnova cvičení: 1. Zkoušení vlastností kameniva nutných pro návrh betonové směsi. 2. Zkoušení mechanicko-fyzikálních vlastností cementu v závislosti na čase. 3. Návrh složení betonové směsi 4. Stanovení vlastností čerstvé betonové směsi. 5. Výroba zkušebních betonových těles. 6. Stanovení mechanicko-fyzikálních vlastností zatvrdlého betonu destruktivními a nedestruktivními metodami. 7. Stanovení mechanicko-fyzikálních vlastností pojiv pro maltoviny. 8. Technologie výroby maltovin a základní zkoušky vlastností čerstvých a zatvrdlých malt. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, videopřehrávač

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku