223-0020/03 – Concrete and Mortar Technology ()

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits5
Subject guarantorIng. Jiří Šafrata, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jiří Šafrata, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUC32 Ing. Jiří Kučera, CSc.
LEB20 Ing. Zita Lebedová
SAF59 Ing. Jiří Šafrata, Ph.D.
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
VAV35 Ing. Martin Vavro, Ph.D.
ZID03 Ing. Libor Žídek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Concrete – cement, fresh, dry, concrete transport; light and heavy-weight concrete; hardened concrete; concrete compounds; aggressive environment; universal cement; aggregate proportions; plastificator; concrete production; reinforcement; dumping of concrete; compaction; concrete curing; concrete quality check.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program předmětu: 1. Úvod do předmětu, historie, druhy betonu, 2. Kamenivo, jeho vlastnosti. 3. Cement, jeho vlastnosti. Voda. 4. Přísady a příměsi. 5. Výztuž do betonu. 6. Čerstvá betonová směs, návrh složení. 7. Reologie čerstvé betonové směsi. 8. Mísení, doprava a zpracování čerstvé betonové směsi. 9. Tvrdnutí betonu a jeho ošetřování za normálních a extrémních podmínek. 10. Vlastnosti zatvrdlého betonu: mechanicko-fyzikální vlastnosti. Permeabilita, trvanlivost. 11. Ekonomie výroby betonu. 12. Rozdílnost technologie maltovin proti betonu. Osnova cvičení: 1. Zkoušení vlastností kameniva nutných pro návrh betonové směsi. 2. Zkoušení mechanicko-fyzikálních vlastností cementu v závislosti na čase. 3. Návrh složení betonové směsi 4. Stanovení vlastností čerstvé betonové směsi. 5. Výroba zkušebních betonových těles. 6. Stanovení mechanicko-fyzikálních vlastností zatvrdlého betonu destruktivními a nedestruktivními metodami. 7. Stanovení mechanicko-fyzikálních vlastností pojiv pro maltoviny. 8. Technologie výroby maltovin a základní zkoušky vlastností čerstvých a zatvrdlých malt. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, videopřehrávač

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner