223-0023/01 – Technická mineralogie a petrologie stavebních hmot (TMPSH)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Systematika minerálů stavebních hmot a materiálů Minerály surovin, výrobků a korozních produktů Identifikace minerálů

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Pojem technické mineralogie a petrologie. Odlišnost od přírodních soustav. Mineralogie oxidů (SiO2 -- alfa a beta křemen, trydimit a christobalit, sklo, opálová hmota a chalcedon; Al2 03; CaO, MgO, FeO, Fe2O3, Cr2 O3), hydroxidy: Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3 boehmit, Fe-hydroxidy (goethit, lepidokrokit, limonit); sírany: sádrovec, anhydrit, kamence a sírany Fe; karbonáty: kalcit, aragonit, dolomit, siderit a ankerit; silikáty: olivín, granát, hydrogranáty, amfiboly a pyroxeny, vrstevnaté silikáty: jílové minerály, slídy a chlority, živce a zeolity. Skla. Petrologie stavebního kamene a kameniva, keramiky a strusek, skla, cementových pojiv, vápených malt a sádrových hmot, betony silikátové a hlinitanové, geokomposity. Metody identifikace. Stabilita s technogenních soustavách. Příklady výskytu a funkce ve stavebních hmotách. Ekologická rizika. Zdravotní rizika. Korozní stavy a jejich význam v procesu koroze stavebních hmot.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

[1] Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, V. (2002): Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, PřF MU Brno. 2002. 325 s. Brno. [2] Berry L.G. , Masson B., Dietrich R. (1983): Mineralogy, Concepts, Descriptions, Determinations – Freemann and Comp. 523 s. (je dostupné i v ruské verzi z roku 1987: Berri, Mejson, Ditrch: Mineralogija,585 s. Moskva). [3] Němec F. (1955): Klíč k určování minerálů v technických hmotách. SNTL ,208 s. Praha [4] Beljankin et al.(1952): Petrofrafija techničeskogo kamnja. Izd. AN SSSR, 510 s. Moskva. [5] Zamarský, V., Raclavská, H., Matýsek ,D. (2008): Mineralogie pro VŠB-TU FMMI. 128 s. Ostrava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Systematika minerálů ve stavbních hmotách (prvky, oxidy, fosforečňany, sírany, chloridy, karbonáty, křemičitany) – chemické složení, strukturní vlastnosti, vznik a stabilita, výskyt, rozpustnost, vztah k trvanlivosti, korozi minerálu a toxicita produktů 2.Základní průběhy zvětrávání a přeměn minerálů stavebních hmot 3.Tepelná stabilita minerálů stavebních hmot 4.Zdravotní a ekologická rizika 5.Praktické postupy pro identifikaci minerálů ve stavbních materiálech 6. Doporučená literatura a www stránky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku