223-0024/01 – Hydraulic Constructions (VS)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

c

Teaching methods

Summary

Předmět seznamuje studenty s přehledem základních vodohospodářských staveb pro tzv. malou i velkou vodu. Dále zahrnuje i základní informace o vodárenství a čištění odpadních vod. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Seznámení se základními vodohospodářskými stavbami a s odbornou terminologií daného oboru. Znalost hydraulických výpočtů.

Compulsory literature:

Bartušková I. – Rybnikář J.: Vodohospodářské inženýrství, VUT Brno 1985

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova rozvrhových jednotek (maximálně 14 bodů v každé formě výuky) Přednáška: 1. Hydrologie - oběh vody, srážky, výpar, odtok 2. Vytváření koryta přirozených toků 3. Navrhování úprav toků 4. Opevňování koryt, ochranné hráze 5. Jezy 6. Údolní nádrže a přehrady, rozdělení prostoru nádrže 7. Přehrady ze soudržných materiálů 8. Přehrady z nesoudržných materiálů 9. Rybníky 10. Hospodářské nádrže 11. Odvodňovací a závlahové stavby 12. Vnitrozemské vodní cesty 13. Vodárenství 14. Stokování a čištění odpadních vod Cvičení: (Resp.: Projekt, Seminář, Praxe, Exkurze, Terénní cvičení) 1. Základní fyzikální vlastnosti tekutin 2. Hydrostatika – příklady 3. Hydrostatika – příklady 4. Hydrodynamika – příklady 5. Hydrodynamika – příklady 6. Výpočet potrubí 7. Přepady 8. Rovnoměrné proudění v otevřených korytech 9. Rovnoměrné proudění v otevřených korytech 10. Vodní skok 11. Nerovnoměrné proudění v otevřených korytech 12. Exkurze – čistírna odpadních vod 13. Exkurze - vodárna Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 45  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner