223-0025/01 – Hydraulic Engineering ()

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Types of water structures; impounding structures; weirs; barrages; dams; reservoirs; waterways; lock chambers; harbours; health and engineering structures; objects; bridges and culverts; modernization and reconstruction of water structures.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Hydrologie - oběh vody, srážky, výpar, odtok 2. Vytváření koryta přirozených toků 3. Navrhování úprav toků 4. Opevňování koryt, ochranné hráze 5. Jezy 6. Údolní nádrže a přehrady, rozdělení prostoru nádrže 7. Přehrady ze soudržných materiálů 8. Přehrady z nesoudržných materiálů 9. Rybníky 10. Hospodářské nádrže 11. Odvodňovací a závlahové stavby 12. Vnitrozemské vodní cesty 13. Vodárenství 14. Stokování a čištění odpadních vod Cvičení: (Resp.: Projekt, Seminář, Praxe, Exkurze, Terénní cvičení) 1. Základní fyzikální vlastnosti tekutin 2. Hydrostatika – příklady 3. Hydrostatika – příklady 4. Hydrodynamika – příklady 5. Hydrodynamika – příklady 6. Výpočet potrubí 7. Přepady 8. Rovnoměrné proudění v otevřených korytech 9. Rovnoměrné proudění v otevřených korytech 10. Vodní skok 11. Nerovnoměrné proudění v otevřených korytech 12. Exkurze – čistírna odpadních vod 13. Exkurze - vodárna Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.