223-0028/02 – Testing of Building Materials and Products (ZSMV)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits4
Subject guarantorIng. Jiří Lukš, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jiří Lukš, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MEN23 doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
ZID03 Ing. Libor Žídek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Application testing metods for evaluation of building materiále. Project of evaluation regulation properties building products.

Teaching methods

Summary

Předmět seznamuje se zkouškami stavebních materiálu v teoretické i praktické oblasti. Studenti z každého dílčího měření zpracovávají protokol, provádí statické vyhodnocení stavebního výrobku a posoudí výrobek z hlediska shody s harmonizovanou normou. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti získají laboratorní praxi při hodnocení stavebních výrobků z hlediska jakosti.

Compulsory literature:

Skotnicová, Lokaj: Zkoušení stavebních hmot, ISBN 1996 Cyrkl, Ambrosová, Havlíková: Zkoušení stavebních materiálů, CERM 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Legislativa, normy. 2. Měření a vyhodnocování měření, měřící přístroje. 3. Laboratorní zkušební metody - Zkoušení kameniva - Zkoušení cementu - Zkoušení malty - Ověřování konzistence čerstvého betonu - Zkoušení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu betonu - Zkoušení cihlářských výrobků - Zkoušení dřeva - Zkoušení keramických výrobků - Zkoušení stavebních ocelí - Zkoušení plastů - Zkoušení živic 4. Statistické vyhodnocování shody. 5. Jakost výrobků a posuzování jakosti. CVIČENÍ Laboratorní cvičení dle druhu stavebních materiálů. Multimediální pomůcky použité k výuce: Video, laboratorní přístroje

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 20  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner