223-0029/01 – Vápno a vápenná pojiva. Historické malty a památková péče. (VVP)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Suroviny a výroba vápna Procesy tuhnutí a tvrdnutí Procesy koroze vápenných pojiv

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Suroviny pro výrobu vápna. Proces pálení vápna. Proces hašení vápna. Historické a moderní postupy. Vliv technologie pálení a hašení na vlastnosti vápna pro omítky. Kamenivo do omítek. Historická aditiva do omítek. Pigmenty pro barvení omítek. Receptury vápenných omítek. Speciální omítky. Průzkum historických omítek. Procesy koroze a degradace omítek. Možnosti sanace omítek. Zkoušení omítek. Současné přístupy v péči o omítky v památkové péči.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

[1] Bárta R. (1961): Chemie a technologie cementu. Nakladatelství AVČR, Praha [2] Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, V. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, PřF MU Brno. 2002. 325 s. ISBN 80-7028-195-2 [3] Dobrý O., Palek L. 1988: Koroze betonu ve stavební praxi. Praha [4] Duggal S.K.(1998): Building materials. Balkema ISBN 90 5410 252 7 [5] Froněk R. at al.(1977): Cement, vápno a asbestocement. Výzk.a vývoj. ústav maltovin a osinkocemenetu, Radotín, [6] Harmáček J. (1961): Stavební pojiva. Knižnice pozemního stavitelství, SNTL, Praha [7] Hošek J., Muk J. (1989): Omítky historických staveb. SPN, Praha [8] Kolektiv autorů (2001): Vápno. STOP, Praha, ISBN 80-9-02668-8-6 [9] Rovnaníková P. (2002): Omítky. STOP, Praha, ISBN 80-8-66657000 [10] Svoboda et al. (2004): Stavební hmoty. Grada [11] Schultze W. et al. (1990): Necementové malty a betony. SNTL, Praha [12] Šauman Z. (2002): Maltoviny I., Učební texty vysokých škol, VUT , FAST Brno., PC-DIR s.r.o. Brno [13] Vicant L.J. 1997: Mortals and Cement. Donhead, ISBN 18733394268 [13] VICAT, L., J. (1997): Mortars and Cement. Facsimile edition, first published in 1837. Dorset : Donhead Publishing Ltd, 1997, [14] BOYNTON, R. S. (1980): Chemistry and Technology of Lime and Limestone. New York: Wiley. [15] MICHOINOVÁ, D. (2006): Příprava vápenných malt v péči o stavební památky. IC ČKAIT, Praha. [16] COWPER, A.D. (1998): Lime and Lime Mortars. Facsimile edition, first published in 1927. Dorset : Donhead Publishing Ltd. PAISLEY, C.W. (1997): Observation on Lime. Facsimile edition, first published in 1838. Dorset : Donhead Publishing Ltd. ISBN 1 873394 27 6. HOLMES, S., WINGATE, M.(2002): Building with lime. 3nd ed. London : ITDG Publishing. ISBN 1 85339 547 1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Suroviny pro výrobu vápna, vliv na kvalitu 2.Výroba vápna, historické a současné technologie 3.Procesy tuhnutí a tvrdnutí vápenných pojiv, mineralogie vápenných pojiv 4.Procesy koroze vápenných pojiv ve stavbách 5.Historické aspekty výroby a použití vápenných pojiv 6.Průzkum stavu vápenných pojiv v konstrukcích 7.Kamenivo do vápenných malt a betonů 8.Zkoušení vápenných pojiv 9. Doporučená literatura a www stránky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku