223-0031/01 – Structural ceramics (SK)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2017/2018
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Charakterizace základních keramických postupů při výrobě silikátových stavebních hmot Suroviny, výroba a trvanlivost keramiky, korozní stavy Zkoušení surovin a silikátové keramiky Oxidická, nitridová, karbidová a prvková keramika ve stavebnictví

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Předmět přináší podrobný přehled souvislostí cílené volby a řízení technologických postupů přípravy, vedoucích k získání definovaných materiálů z oblasti stavební keramiky. Důraz se klade na objasnění souvislostí chemického i fázového složení a mikrostruktury s výslednými parametry produktů.

Compulsory literature:

Recommended literature:

[1] Drochytka R. a další: Keramické obklady a dlažby, Hradec Králové, Vega 2000. [2] Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL Praha 1981, 516 s. [3] Hanykýř V., Kutzendőrfer J.: Technologie keramiky, Hradec Králové, Vega 2002, 287 s., ISBN 80-900860-6-3 [4] Hanykýř V., Havrda J.: Speciální technologie keramiky I., VŠCHT Praha 1985, s. 173, ISBN 80-7080-135-2 [5] Pytlík P.: Cihlářství, VUT Brno 1995, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., 264 s., ISBN 80-214-0612-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Raw materials for industrial production of silicate (silicate) ceramics (natural and secondary raw materials) Production and properties of ceramic brick Production and properties of ceramics klinkerové Production and properties of porcelain ceramics Production and properties of ceramic floor and wall tiles, ceramic coverings Production of light (ceramic) and aggregate its properties Oxide, Silicon nitride, carbide and ceramic construction elemental Surface modification of ceramics, ceramic pigments, glazes Defects of ceramic products Procedures for production of ceramic applied in geotechnical Recommended reading and websites

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.