223-0032/01 – Analytické metody stavebních materiálů (AMSM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se studenti cesznámí s metodikou odběru vzorků stavebních hmot a materiálů v konstrukci pro analytické účely. Charakterizace základních analytických postupů používaných ve stavebním zkušebnictví. Praktické aplikace zkušebních postupů a základnízpůsoby interpretace výsledků pro praxi.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Základní metody chemického rozboru. Vyhodnocení chemické analýzy. Lokální analýza. RTG – prášková difrakce. Infračervená spektroskopie. Termická a termogravimetrická analýza. Stanovení sorbčních vlastností (měrný povrch). Pórozimetrická měření.

Povinná literatura:

Ducket, S., Gilbert, B.: Foundation of spectroscopy, OCP 78, Oxford University Press, Oxford, 2000, 88pp Klika, Z.: Rentgenová difrakční analýza (text připravený k tisku skript), VŠB_TUO, Ostrava, 2009, 25 str. Klika, Z.: Infračervená spektroskopie (text připravený k tisku skript), VŠB_TUO, Ostrava, 2009, 25 str. Slovák, V.: Termická analýza (text připravený k tisku skript), VŠB_TUO, Ostrava, 2009, 25 str. Taraba, B.: Chemická struktura pevné fáze, Učební texty Ostravské univerzity, Ostrava , 1995, 91 str.

Doporučená literatura:

Ducket, S., Gilbert, B.: Foundation of spectroscopy, OCP 78, Oxford University Press, Oxford, 2000, 88pp Klika, Z.: Rentgenová difrakční analýza (text připravený k tisku skript), VŠB_TUO, Ostrava, 2009, 25 str. Klika, Z.: Infračervená spektroskopie (text připravený k tisku skript), VŠB_TUO, Ostrava, 2009, 25 str. Slovák, V.: Termická analýza (text připravený k tisku skript), VŠB_TUO, Ostrava, 2009, 25 str. Taraba, B.: Chemická struktura pevné fáze, Učební texty Ostravské univerzity, Ostrava , 1995, 91 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Postavení analytických prací v systému zkušebnictví 2.Zásady vzorkování a úpravy vzorků pro jednotlivé analytické postupy. 3.Chemické analýzy majoritních a minoritních prvků. Instrumentace. Zpracování výsledků. Interpretace. 4.Termická a termogravimetrická analýza. Instrumentace. Zpracování výsledků. Interpretace 5.Termomechanická analýza Instrumentace. Zpracování výsledků. Interpretace 6.Infračervená spektroskopie, Instrumentace. Zpracování výsledků. Interpretace 7.RTG-prášková digfrakce Instrumentace. Zpracování výsledků. Interpretace 8.Stanovení vody v materiálech Instrumentace. Zpracování výsledků. Interpretace 9.Stanovení složení vod a vodných výluhů, stanovení pH roztoku. Stanovené pH materiálu. 10.Stanovení fázových změn v materiálech při zahřívání a korozní stavy materiálů. Výběr instrumentace. Zásady zpracování výsledků a interpretace. 11. Doporučená literatura a www stránky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku