223-0032/01 – Methods of analytic for building materials (AMSM)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2017/2018
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

V předmětu se studenti cesznámí s metodikou odběru vzorků stavebních hmot a materiálů v konstrukci pro analytické účely. Charakterizace základních analytických postupů používaných ve stavebním zkušebnictví. Praktické aplikace zkušebních postupů a základnízpůsoby interpretace výsledků pro praxi.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Základní metody chemického rozboru. Vyhodnocení chemické analýzy. Lokální analýza. RTG – prášková difrakce. Infračervená spektroskopie. Termická a termogravimetrická analýza. Stanovení sorbčních vlastností (měrný povrch). Pórozimetrická měření.

Compulsory literature:

Ducket, S., Gilbert, B.: Foundation of spectroscopy, OCP 78, Oxford University Press, Oxford, 2000, 88pp Klika, Z.: Rentgenová difrakční analýza (text připravený k tisku skript), VŠB_TUO, Ostrava, 2009, 25 str. Klika, Z.: Infračervená spektroskopie (text připravený k tisku skript), VŠB_TUO, Ostrava, 2009, 25 str. Slovák, V.: Termická analýza (text připravený k tisku skript), VŠB_TUO, Ostrava, 2009, 25 str. Taraba, B.: Chemická struktura pevné fáze, Učební texty Ostravské univerzity, Ostrava , 1995, 91 str.

Recommended literature:

Ducket, S., Gilbert, B.: Foundation of spectroscopy, OCP 78, Oxford University Press, Oxford, 2000, 88pp Klika, Z.: Rentgenová difrakční analýza (text připravený k tisku skript), VŠB_TUO, Ostrava, 2009, 25 str. Klika, Z.: Infračervená spektroskopie (text připravený k tisku skript), VŠB_TUO, Ostrava, 2009, 25 str. Slovák, V.: Termická analýza (text připravený k tisku skript), VŠB_TUO, Ostrava, 2009, 25 str. Taraba, B.: Chemická struktura pevné fáze, Učební texty Ostravské univerzity, Ostrava , 1995, 91 str.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The position analyzes in system testing The principles of sampling and sample preparation for various analytical procedures. Chemical analyzes of major and minor elements. Instrumentation. Processing results. Interpretation. Thermal and thermogravimetric analysis. Instrumentation. Processing results. interpretation Thermo-mechanical analysis instrumentation. Processing results. interpretation Infrared spectroscopy, Instrumentation. Processing results. interpretation X-ray powder digfrakce Instrumentation. Processing results. interpretation Determination of water in materials Instrumentation. Processing results. interpretation Determination of the composition of water and aqueous extracts, the pH of the solution. Determination of pH of the material. Determination of phase changes in materials during heating conditions and corrosive materials. Selection of instrumentation. Principles of processing and interpretation of results. Recommended reading and websites

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.