223-0036/01 – Posuzování vlivu dopravních staveb na životní prostředí (EIADI)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2
kombinovaná Zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty oboru dopravního inženýrství s problematikou zpracovávání a posuzování vlivu dopravních staveb na životní prostředí. Studenti se naučí hodnotit jednotlivé impakty a jejich vlivy, osvojí si způsoby kategorizace a sběru jednotlivých impaktů na základě provedené analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podrobně seznamuje s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) jako jsou metody hodnocení velikosti a významnosti vlivů, screening proces, scoping proces, vyhodnocení rozsahu a významnosti vlivů na vybrané složky životního prostředí. Popisuje metodiku zpracování dokumentace (hranice zadání, vstupní data, zdroje a správnost dat, popis stavby, vymezení zájmového území, stanovení dotčených obcí v procesu posuzování, variantní řešení stavby, posouzení významu očekávaných vlivů apod.) a posudek na dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí (účel a cíl posudku, metodické zásady, návrh stanoviska), vč. veřejného projednání posudku.

Povinná literatura:

[1]Josef Říha: Životní prostředí 60: vliv investic na životní prostředí - proces EIA. ČVUT 2000. ISBN 80-01-02131-9 [2]Morris P.: Methods of Environmental impact assessment

Doporučená literatura:

1]Josef Říha: Životní prostředí 60: vliv investic na životní prostředí - Teorie a metodologie procesu E.I.A..Praha 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie, definice, direktivy EU 2. Proces posuzování vlivů na životní prostředí 3. Postup - screening, scoping 4. Predikace impaktu 5. Zpracování dokumentace 6. socioekonomické impakty 7. Metody hodnocení krajiny 8. Multikriteriální analýza, váhová metoda, metoda známkování 9. Ekonomie životního prostředí 10. mitigační opatření 11. posudek na dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí 12 . veřejného projednání 13. SEA

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku