223-0037/01 – Acoustics and Lighting (FAST)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Základní akustické veličiny 2. Urbanistická akustika – dopravní hluk 3. Ochrana proti dopravnímu hluku 4. Průmyslový hluk 5. Exkurze – krajská hygienická stanice (měření hluku) 6. Akustika stavebních konstrukcí – výpočtové metody 7. Akustika stavebních konstrukcí – výpočtové metody 8. Prostorová akustika – Hluk působený v chráněném prostoru a cizí hluk 9. Prostorová akustika – kvalita poslechu 10. Prostorová akustika – vlnová a statistická akustika 11. Osvětlení – základní pojmy a veličiny 12. Osvětlení – metody stanovení činitele denní osvětlenosti 13. Osvětlení – osvětlovací systémy (přednáška architekta) 14. Osvětlení – denní osvětlení různých druhů staveb Cvičení: Resp.: Projekt, Seminář, Praxe, Exkurze, Terénní cvičení 1. – 4. Výpočet dopravního a průmyslového hluku, program č.1 – hluková studie 4. – 7. Výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, program č.2 8. – 10. Výpočtové metody v prostorové akustice, program č.3 11. – 13. Výpočet denního osvětlení, Světelně technický posudek 15. zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, počítačová učebna

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.