223-0045/03 – Stavebnictví I (S1)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIG20 prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci tohoto encyklopedicky pojatého předmětu, určeného pro nové obory hornicko-geologické fakulty, se studenti průřezově seznamují s problematikou stavebnictví a se zásadami navrhování staveb. Cílem je umožnit studentům kompetentnější přístup k posuzování stavebních projektů a k přípravě staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět poskytuje základní znalosti o stavebních materiálech a výrobcích běžně používaných ve stavebnictví, o objektech pozemních staveb a jejich konstrukčních systémech a o vybraných konstrukčních částech budov. Pozornost bude věnována i tepelné ochraně budov. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti se seznámí se základními vlastnostmi stavebních materiálů a výrobků, základními principy konstrukcí budov s aplikací různých materiálových variant, podrobněji s nejdůležitějšími konstrukčními částmi budov. Cílem je, aby studenti pochopili vzájemné souvislosti stavby a získali základní vědomosti o konstrukcích a objektech.

Povinná literatura:

[1] ADÁMEK, J., NOVOTNÝ, B., KOUKAL, J. Stavební materiály. CERM Brno 1997. [2] MATOUŠKOVÁ, D., SOLAŘ, J. Pozemní stavitelství I.VŠB - TU Ostrava 2005. [3] MATOUŠKOVÁ, D. Pozemní stavitelství II. CERM Brno 1995. [4] WERNER, J., CHYBÍK, J. Pozemní stavitelství. VUTIUM Brno 1999. [5] HANZALOVÁ, L., ŠILAROVÁ, Š. Konstrukce pozemních staveb 40, Zastřešení. ČVUT Praha 2002. [6] HÁJEK, V., NOVÁK, L., ŠMEJCKÝ, J. Konstrukce pozemních staveb 30, Kompletační konstrukce. ČVUT Praha 2002. [7] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, části 2,3. ČNI 2005.

Doporučená literatura:

[1] Ross Spiegel, Dru Medows - Green building materal, A guide to product selection and specification.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Stavební hmoty. 2. Stavební hmoty a jejich vlastnosti. 3. Kámen, kamenivo, pojiva, kovy. 4. Beton, lehký beton. 5. Dřevo, sklo, keramika, izolace. 6. Stavební objekt. 7. Stavba, stavební objekt. Konstrukční systémy budov. 8. Zakládání staveb. Základové konstrukce. Spodní stavba budov. 9. Stěnové konstrukční systémy – zděný, monolitický, montovaný. 10.Skeletové konstrukční systémy – žb monolitický, montovaný rámový, hlavicový, kombinovaný, ocelový. 11.Soustavy s prostorových dílců. Halové systémy. Vazníkové konstrukce. 12.Konstrukční části budov. 13.Vodorovné nosné konstrukce. Schodiště. Zastřešení budov – střechy šikmé, ploché, obrácené, zelené. Lomenice,visuté střechy, skořepiny, pneumatické konstrukce. 14.Obvodové konstrukce – obvodové pláště a výplně otvorů. Tepelná ochrana budov.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 42  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní
2009/2010 letní