223-0052/02 – Diagnostika staveb a zkušebnictví (DIZ)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětuIng. Tereza Majstríková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tereza Majstríková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEC051 Ing. Pavel Mec
ZID03 Ing. Libor Žídek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou průzkumů a hodnocení staveb a konstrukcí betonových, zděných, ocelových a dřevěných.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti budou seznámeni s teoretickými poznatky v oblasti diagnostiky vad a poruch, stanovení životnosti a spolehlivosti staveb a konstrukcí, s užitím diagnostických metod. Studenti si osvojí poznatky z oblasti problematiky degradace materíálů a konstrukcí a s možností jejich modelování. Zásady užití zkušebních metod a vyhodnocování výsledků měření v analýze procesu řízení stavební výroby.

Povinná literatura:

[1] Rovnaníková P.: Stavební chemie. Brno 2005. CERM [2] Schmidt P. a kol.: Základy zkušebnictví. Brno 2004. CERM

Doporučená literatura:

[1] Rovnaníková P.: Stavební chemie. Brno 2005. CERM [2] Schmidt P. a kol.: Základy zkušebnictví. Brno 2004. CERM

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Diagnostika a hodnocení staveb dle doporučení ČSN ISO 13822. 2. Diagnostika staveb na geologicky nestabilním a poddolovaném území. 3. Údaje pro hodnocení existujících konstrukcí a staveb. 4. Diagnostika staveb hornického stavitelství. 5. Diagnostika staveb na geologicky nestabilním a poddolovaném území. 6. Metodika hodnocení staveb, řízení rizik. 7. Hodnocení na základě uspokojivé způsobilosti, historické stavby. 8. Diagnostika a hodnocení dřevěných konstrukcí a staveb. 9. Diagnostika bytových a občanských staveb. 10.Diagnostika průmyslových staveb. 11.Diagnostika dopravních staveb. 12.Hodnocení spolehlivosti nových konstrukcí. 13.Diagnostika historických staveb. 14.Shrnutí látky. Cvičení: 1. Zadání seminární práce, bezpečnostní školení pro práci v laboratoři. 2. Exkurze - laboratoř zkoušení materiálů FMMI VŠB – TU Ostrava. 3. Exkurze - Zatěžovací zkouška dálničního mostu. 4. Zatěžovací stend FAST - zatěžovací zkouška ocelového nosníku. 5. Odběr vzorků cihelného zdiva příprava a zkoušení vzorků, statistické hodnocení. Zadání programu č.1- hodnocení cihelného zdiva. 6. Exkurze - laboratoře AV ČR Ústav geonomy – analýza digitálního obrazu. 7. Odběr vzorků betonu a drátkobetonu,příprava a zkoušení vzorků, hodnocení výsledků. Zadání programu č.2. hodnocení pevnosti betonu v tlaku. 8. Exkurze do laboratoře. 9. Diagnostika vlhkosti staveb. 10.Diagnostika korozních procesů. 11.Ověřování účinnosti sanačních technologií. 12.Zvyšování únosnosti stávajících konstrukcí. 13.Diagnostika dopravních staveb – mosty, vozovky. 14.Obhajoba seminární práce. 15.Obhajoba seminární práce, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní