223-0053/02 – Stavební hmoty II (SH2)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH101 Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
BUJ020 Ing. David Bujdoš
BUL0045 Ing. Lucia Bulíková
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
DON74 Ing. Petra Doné
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
KOC0233 Ing. Kateřina Kočí
KON0058 Ing. Josef Koňařík
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
MEC051 Ing. Pavel Mec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat studentovi komplexní přehled o vlastnostech, způsobu výroby, zpracování a využití těchto materiálů ve stavebnictví. Student získá znalosti a dovednosti v oblasti hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností významných skupin stavebních materiálů, v oblasti navrhování složení a výroby stavebních materiálů a volby vhodných materiálů pro použití ve stavební konstrukci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na předmět Stavební hmoty I. Je zaměřen na vybrané významné skupiny moderních stavebních materiálů, jako jsou hydroizolační, tepelně izolační a akusticky izolační materiály, lehké stavební hmoty, žárovzdorné materiály, kompozitní materiály, nátěrové systémy apod. Pozornost je věnována také využití moderních nanotechnologií ve stavebnictví a využívání druhotných surovin a odpadů pro výrobu stavebních hmot.

Povinná literatura:

Svoboda, L. a kol.: Stavební hmoty. - Jaga, Bratislava, 2004, 471 s. Adámek, J. a kol.: Stavební materiály – Učební texty VUT v Brně, 1997. Tobolka, Z., Svoboda, L.: Stavební izolace 1,2: materiály. -ČVUT, Praha, 1994, 66 s. Bajza, A., Rouseková, I.: Technológia betónu. - Jaga, Bratislava, 2006, 190 s. Aïtcin, P.-C.: Vysokohodnotný beton. – Informační centrum ČKAIT, 2005. Hanykýř, V., Kutzendörfer, J.: Technologie keramiky. - Silikátový svaz a Vega, s.r.o., 2000, 287 s. Pytlík, P.: Cihlářství. - VUT Brno, CERM, s.r.o. Brno, 1995, 264s. Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika, technologie, vlastnosti a využití. - CERM, s.r.o., Brno, 2002, 285 s.

Doporučená literatura:

Svoboda, L. a kol.: Stavební hmoty. - Jaga, Bratislava, 2004, 471 s. Adámek, J. a kol.: Stavební materiály – Učební texty VUT v Brně, 1997. Tobolka, Z., Svoboda, L.: Stavební izolace 1,2: materiály. -ČVUT, Praha, 1994, 66 s. Bajza, A., Rouseková, I.: Technológia betónu. - Jaga, Bratislava, 2006, 190 s. Aïtcin, P.-C.: Vysokohodnotný beton. – Informační centrum ČKAIT, 2005. Hanykýř, V., Kutzendörfer, J.: Technologie keramiky. - Silikátový svaz a Vega, s.r.o., 2000, 287 s. Pytlík, P.: Cihlářství. - VUT Brno, CERM, s.r.o. Brno, 1995, 264s. Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika, technologie, vlastnosti a využití. - CERM, s.r.o., Brno, 2002, 285 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
223-0057 SH1 Stavební hmoty I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Izolační materiály I - izolace proti vodě a plynům 2. Izolační materiály II - tepelné a zvukově izolační materiály 3. Dřevo a stavební materiály na bázi dřeva 4. Lehké betony a malty 5. Necementové malty a betony - geopolymery, živičné betony, plastobetony 6. Materiály pro vyztužování betonu -kovy, plasty, grafitová vlákna a biovlákna 7. Žárovzdorné materiály 8. Kompozitní materiály 9. Nátěrové hmoty, lepidla a tmely 10. Nanočástice ve stavebních hmotách 11. Stabilizační materiály a injektážní hmoty 12. Druhotné suroviny a odpady I. - popílky a strusky 13. Druhotné suroviny a odpady II. - stavební odpad, hlušiny, odprašky, recykláty 14. Řízení jakosti a zkušebnictví stavebních hmot

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku