223-0054/01 – Vliv staveb na životní prostředí (VSZP)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s problematikou zpracovávání posouzení vlivu investic na životní prostředí. Studenti získají dovednosti v oblasti hodnocení staveb na životní prostředí. Studenti se naučí vyhodnotit jejich působení, posoudit a vyjádřit míru jejich vlivu. Studenti jsou seznámeni se způsoby kategorizace a sběru jednotlivých dat a způsoby jejich analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku environmentálních aspektů ve stavebnictví. Studenti získají znalosti metodologie a jsou seznámeni s historickým pozadím posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Povinná literatura:

[1] Josef Říha: Životní prostředí 60 : vliv investic na životní prostředí - proces EIA - Vyd. 4. přeprac.. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2000 - 175 s. : il. ISBN 80-01-02131-9 [2] Morris P: Methods of Environmental impact assessment. [3] Říha, J., Vliv investic na životní prostředí: (teorie a metodologie procesu E.I.A.) Praha 1992

Doporučená literatura:

[1] Josef Říha: Životní prostředí 60 : vliv investic na životní prostředí - proces EIA - Vyd. 4. přeprac.. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2000 - 175 s. : il. ISBN 80-01-02131-9 [2] Morris P: Methods of Environmental impact assessment. [3] Říha, J., Vliv investic na životní prostředí: (teorie a metodologie procesu E.I.A.) Praha 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní přednáška - co jsou to vlivy a jak je definujeme 2. Zákon o ochraně přírody a krajiny 3. Zákon o posuzování vlivu investic na ŽP 4. Odpadní vody, třídění čištění 5. Odpady- definice, nakládání s odpadem 6. - 7. Znečištění ovzduší, emise, imise 8. Znečištění půdy 9. Hluk a vibrace 10. Sociální vlivy staveb 11. - 13. Specifické vlivy některých činností

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní