223-0055/01 – Laboratorní analýza stavebních látek (LASL)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětuIng. Tereza Majstríková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tereza Majstríková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
MEC051 Ing. Pavel Mec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na analýzu stavebních materiálů. Cílem předmětu je objasnění základních principů metod chemické a strukturní analýzy materiálu a jejich aplikace na stavební látky. Studenti získají vědomosti v oblasti metod chemické analýzy, s tradičními i moderními technikami optické, laserové a elektronové mikroskopie, základními postupy zpracování a analýzy obrazu, metodami pro stanovení velikosti a tvaru částic, pórovitosti a distribuce pórů v materiálu, způsoby hodnocení kvality povrchu, s termickými a spektroskopickými metodami pro identifikaci složek materiálu a nedestruktivními metodami pro zobrazení vnitřní struktury a porušení materiálu. Teoretické poznatky jsou doplněny o příklady praktických aplikací. Studenti získají praktické dovednosti s vybranými metodami analýz.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na analýzu stavebních materiálů. Studenti získají praktické dovednosti s vybranými metodami analýz.

Povinná literatura:

KLOUDA, P. Moderní analytické metody. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 2003, 2. vyd., 132 s. ISBN 80-86369-07-2. TARABA, B. Chemická struktura pevné fáze. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995, 92 s. ISBN 80-7042-725-6. HLAVÁČ, V., SEDLÁČEK, M. Zpracování signálů a obrazů. Skripta ČVUT Praha, Praha, 2001, ISBN 80-01-02114-9. ECKERTOVÁ, L. a kol. Metody analýzy povrchů. Elektronová mikroskopie a difrakce. Academia Praha 1996. 379 s. ISBN 80-200-0329-0 GREGEROVÁ, M., FOJT, B., VÁVRA, V. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, PřF MU Brno. 2002. 325 s. ISBN 80-7028-195-2

Doporučená literatura:

KLOUDA, P. Moderní analytické metody. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 2003, 2. vyd., 132 s. ISBN 80-86369-07-2. TARABA, B. Chemická struktura pevné fáze. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995, 92 s. ISBN 80-7042-725-6. HLAVÁČ, V., SEDLÁČEK, M. Zpracování signálů a obrazů. Skripta ČVUT Praha, Praha, 2001, ISBN 80-01-02114-9. ECKERTOVÁ, L. a kol. Metody analýzy povrchů. Elektronová mikroskopie a difrakce. Academia Praha 1996. 379 s. ISBN 80-200-0329-0 GREGEROVÁ, M., FOJT, B., VÁVRA, V. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, PřF MU Brno. 2002. 325 s. ISBN 80-7028-195-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na analýzu stavebních materiálů. Studenti získají praktické dovednosti s vybranými metodami analýz, zahrnující: - základní principy metody chemické a strukturní analýzy materiálu a jejich aplikace na stavební látky; - chemické analýzy, tradiční i moderní techniky optické, laserové a elektronové mikroskopie; - základní postupy zpracování a analýzy obrazu, - metody pro stanovení velikosti a tvaru částic, pórovitosti a distribuce pórů v materiálu, - způsoby hodnocení kvality povrchu, - termické a spektroskopické metody pro identifikaci složek materiálu, - nedestruktivní metody pro zobrazení vnitřní struktury a porušení materiálu. Teoretické poznatky jsou doplněny o příklady praktických aplikací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku