223-0057/01 – Stavební hmoty I (SH1)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAM0015 Ing. Markéta Bambuchová
BUJ020 Ing. David Bujdoš
BUL0045 Ing. Lucia Bulíková
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
DON74 Ing. Petra Doné
HRB0035 Ing. Michal Hrbek
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
KON0058 Ing. Josef Koňařík
MEC051 Ing. Pavel Mec
PES0039 Ing. Michal Pešata
PRO0121 Ing. Lukáš Procházka, Ph.D.
PYT0010 Ing. David Pytlík
SAF0074 Ing. Pavel Šafrata
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi, použitím, výrobou a sortimentem základních stavebních materiálů. Student získá znalosti a dovednosti v oblasti hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností stavebních materiálů, v oblasti navrhování složení a výroby stavebních materiálů a volby vhodných materiálů pro použití ve stavební konstrukci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o strukturách a fyzikálních a mechanických vlastnostech stavebních hmot a o metodách zjišťování těchto vlastností. Dále je zaměřen na konkrétní stavební hmoty, zejména na problematiku kameniva, keramických hmot, dřeva, kovů, skla, pojiv, malt a izolačních hmot. Zvýšená pozornost je věnována betonům, jejich navrhování, výrobě, ošetřování a zkoušení.

Povinná literatura:

Svoboda, L. a kol.: Stavební hmoty. - Jaga, Bratislava, 2004, 471 s. Adámek, J. a kol.: Stavební materiály – Učební texty VUT v Brně, 1997. Bajza, A., Rouseková, I.: Technológia betónu. - Jaga, Bratislava, 2006, 190 s. Aïtcin, P.-C.: Vysokohodnotný beton. – Informační centrum ČKAIT, 2005. Hanykýř, V., Kutzendörfer, J.: Technologie keramiky. - Silikátový svaz a Vega, s.r.o., 2000, 287 s. Pytlík, P.: Cihlářství. - VUT Brno, CERM, s.r.o. Brno, 1995, 264s. Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika, technologie, vlastnosti a využití. - CERM, s.r.o., Brno, 2002, 285 s. Horáček, P.: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. MZLU, Brno 2008 Gandelová, L. a kol.: Nauka o dřevě. MZLU, Brno 2002 Šlezingerová, J.: Stavba dřeva. MZLU Brno 2002 Šauman, Z.: Maltoviny I. – Učební texty VUT v Brně, 1993. Vondruška, V.: Sklářství. – Grada Publishing, Praha, 2002, 273 s.

Doporučená literatura:

Svoboda, L. a kol.: Stavební hmoty. - Jaga, Bratislava, 2004, 471 s. Adámek, J. a kol.: Stavební materiály – Učební texty VUT v Brně, 1997. Bajza, A., Rouseková, I.: Technológia betónu. - Jaga, Bratislava, 2006, 190 s. Aïtcin, P.-C.: Vysokohodnotný beton. – Informační centrum ČKAIT, 2005. Hanykýř, V., Kutzendörfer, J.: Technologie keramiky. - Silikátový svaz a Vega, s.r.o., 2000, 287 s. Pytlík, P.: Cihlářství. - VUT Brno, CERM, s.r.o. Brno, 1995, 264s. Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika, technologie, vlastnosti a využití. - CERM, s.r.o., Brno, 2002, 285 s. Horáček, P.: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. MZLU, Brno 2008 Gandelová, L. a kol.: Nauka o dřevě. MZLU, Brno 2002 Šlezingerová, J.: Stavba dřeva. MZLU Brno 2002 Šauman, Z.: Maltoviny I. – Učební texty VUT v Brně, 1993. Vondruška, V.: Sklářství. – Grada Publishing, Praha, 2002, 273 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Stavební látky - rozdělení, struktura, složení, základní vlastnosti 2. Voda a plyny v materiálech 3. Kámen a kamenivo 4. Pojiva 5. Beton I.- beton čerstvý a ztvrdlý 6. Beton II. - výroba, ošetřování, koroze 7. Beton III. - speciální betony 8. Malty 9. Stavební keramika 10.Kovy 11. Dřevo a výrobky ze dřeva 12. Živice 13. Sklo 14. Plasty Cvičení: 1. Úvod, normy o materiálech, chyby měření a vyhodnocování, školení bezpečnosti práce v laboratořích stavebních hmot. 2. Statistická kontrola jakosti betonu dle ČSN 73 2404 a PENV 206, zadání programu č.1. 3. Zkoušení kameniva pro stavební účely 4. Laboratoř – zkoušky objemové a sypné hmotnosti, protokol č. 1. zkouška zrnitosti, protokol č.2. 5. Zkoušení kameniva pro stavební účely. 6. Laboratoř – zkouška odplavitelných částic, protokol č.3. zkouška tvarového indexu kameniva, protokol č.4. 7. Zkoušení pojiv – sádra, vápno, malta. 8. Cementy – třídění, fyzikální a mechanické vlastnosti. 9. Laboratoř – zkouška normální hustoty cementové kaše, protokol č.5. 10.Zkoušení betonových směsí a betonů. 11.Navrhování betonových směsí – dle Pavlíka a Bolomeye, program č. 2. 12.Zkoušení dřeva, kovů, tvrdost materiálů. 13.Zkoušení cihlářských výrobků a plastů, zápočtový test. 14.Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní