223-0060/01 – Logistics and storage of building materials in the building industry (LSSH)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits4
Subject guarantorIng. Jana Boháčová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Boháčová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOH101 Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course is focused on the issue of building materials logistics in the process of construction preparation and implementation. Students are acquainted with logistics of building materials and raw materials on the construction site. Objective of the course - learning outcomes and competences: The students will acquire knowledge in the field of designing logistics operations, storage of building materials and raw materials, methods of acceptance and express quality control, accounting, economics and last but not least safety of landfill and mechanization operations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku logistiky stavebních hmot v procesu přípravy a realizace staveb. V rámci výuky předmětu jsou studenti seznámeni s problematikou logistiky stavebních hmot a surovin na staveništi. Studenti získají vědomosti v oblasti navrhování provozních souborů logistiky, skladování stavebních hmot a surovin, způsobech přejímky a expresní kontroly jakosti, evidence, ekonomiky a v neposlední řadě bezpečnosti provozu skládek a mechanizace.

Compulsory literature:

Dušátko A.: Bezpečnost skladovacích zařízení sypkých hmot a bezpečnost jejich provozu. 1998 Tomášová J.: Otázky a odpovědi k problematice zařízení staveniště. Linde Praha 1993 Vaněk A.: Strojní zařízení pro stavební práce. Sobotáles Praha1999. Ch. Schutle: Logistika. Praha 1994 Technické specifikace zařízení a další normy a platné předpisy

Recommended literature:

Dušátko A.: Bezpečnost skladovacích zařízení sypkých hmot a bezpečnost jejich provozu. 1998 Tomášová J.: Otázky a odpovědi k problematice zařízení staveniště. Linde Praha 1993 Vaněk A.: Strojní zařízení pro stavební práce. Sobotáles Praha1999. Ch. Schutle: Logistika. Praha 1994 Technické specifikace zařízení a další normy a platné předpisy

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse). Requirements can be specified and supplemented by the teacher at the beginning of the semester. Tasks assigned on the exercises must be hand in within the dates set by the teacher.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The course is focused on the issue of building materials logistics in the process of construction preparation and implementation. Students are acquainted with the following topics: - building material and raw material logistics at the construction site, - designing logistics operational files, - storage of construction materials and raw materials, - methods of acceptance and express quality control, - evidence, - economies, - the safety of landfill operations and mechanization.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  18
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner