223-0061/01 – Brownfield management (BM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s problematikou regenerace brownfields. Naučit se vnímat celý proces jako složitý soubor mnoha vstupů a podmínek, které jsou pro plochy brownfields typické. Vzhledem k zaměření celého oboru bude kladen důraz na tak zvané industriální brownfields, nicméně studenti budou seznámeni i s dalšími typy těchto ploch. Studenti se naučí posoudit proces regenerace z hlediska různých zájmových skupin- ať již minulých nebo budoucích vlastníků, představitelů veřejné zprávy ale i občanů. Vzhledem k zařazení předmětu v úvodní části studia přináší stručný přehled všech aspektů, které s regenerací těchto ploch souvisí. Některé aspekty budou dále rozvíjeny v následujících předmětech. Na závěr studenti sehrají strategickou hru jejíž cílem je v modelovém prostředí ověřit správné pochopení celé problematiky spojené s postupem regenerace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

BERGATT JACKSON, J., FINKA, M., HERMANN, G., KLIUČININKAS, L., LEMEŠENOKA, N., PETRIKOVÁ, D., PLETNICKÁ, J., TEIRUMNIEKS, E., VELYKIENĖ, D., VOJVODÍKOVÁ, B., ZAHNAŠOVÁ, M., ZUBKOVÁ, M. Brownfields-Handbook-Cross-disciplinary educational tool focused on the issue of brownfields regeneration-Educational tool for Latvia and Lithuania. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. 165 s. ISBN 978-80-248-2086-6. VOJVODÍKOVÁ, B., MARTINÁT, S., DVOŘÁK, P., FRANTÁL, B., KLUSÁČEK, P., KUNC, J., KUCHTOVÁ, R., MARKOVÁ, B., TICHÁ, I., KRČMÁŘ, I., JALŮVKA, L., ZEZULA, K., POTUŽNÍK, M., KISZKA, J. Brownfields - souvislosti a příležitosti, Důl Alexander - zrcadlo minulosti příležitost budoucnosti Kunčiček. Praha : Professional Publishing, 2012. 116 s. ISBN 978-80-7431-089-8. VOJVODÍKOVÁ, B., MURÍNOVÁ, T., KHESTL, F., MARKOVÁ, B., TICHÁ, I., PACLOVÁ, H., WALICA, R., PETEROVÁ, J., ENDEL, S., KUDA, F., KOLEČEK, M., KOLEČKOVÁ, Z., RUBIŠAROVÁ, K., ZEZULA, K., KISZKA, J. Brownfields - specifika, okolí a ideje. Praha : Professional Publishing, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7431-100-0. PETRÍKOVÁ, D., VOJVODÍKOVÁ, B., SAMSON, N., BERGATT JACKSON, J., FINKA, M., TOPTCHIYSKI, S., RUSU, OC., ZÚBKOVÁ, M., GRIGOROVSCHI, M., LADZIANSKA, Z., TOPTCHIYSKA, D., PLETNICKÁ, J., JAMEČNÝ, L., CIOLACU, D., JAŠŠO, M., BLÁHA, P., MATUROVÁ, M., LUKŠ, J., KRALCHEVSKA, A., MURÍNOVÁ, T., BERGATT, W. Brownfields - Handbook BROWNTRANS. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. 214 s. ISBN 978-80-248-2893-0. VOJVODÍKOVÁ, B., JEMELKA, M., MARTINÁT, S., DVOŘÁK, P., KLUSÁČEK, P., KUNC, J., FRANTÁL, B., MURÍNOVÁ, T., KHESTL, F., STOLÁRIK, M., PINKA, M., NEDVĚD, M., PETEROVÁ, J., ENDEL, S., MARKOVÁ, B., TICHÁ, I., ROHÁČ, O., MACEČKOVÁ, B., BÜRGERMEISTEROVÁ, R., JALŮVKA, L., JELÍNEK, P., MATĚJKA, D. Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti. Praha : European Science And Art Publishing, 2013. 126 s. ISBN 978-80-87504-22-2.

Doporučená literatura:

BERGATT JACKSON, J., FINKA, M., HERMANN, G., KLIUČININKAS, L., LEMEŠENOKA, N., PETRIKOVÁ, D., PLETNICKÁ, J., TEIRUMNIEKS, E., VELYKIENĖ, D., VOJVODÍKOVÁ, B., ZAHNAŠOVÁ, M., ZUBKOVÁ, M. Brownfields-Handbook-Cross-disciplinary educational tool focused on the issue of brownfields regeneration-Educational tool for Latvia and Lithuania. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. 165 s. ISBN 978-80-248-2086-6. VOJVODÍKOVÁ, B., MARTINÁT, S., DVOŘÁK, P., FRANTÁL, B., KLUSÁČEK, P., KUNC, J., KUCHTOVÁ, R., MARKOVÁ, B., TICHÁ, I., KRČMÁŘ, I., JALŮVKA, L., ZEZULA, K., POTUŽNÍK, M., KISZKA, J. Brownfields - souvislosti a příležitosti, Důl Alexander - zrcadlo minulosti příležitost budoucnosti Kunčiček. Praha : Professional Publishing, 2012. 116 s. ISBN 978-80-7431-089-8. VOJVODÍKOVÁ, B., MURÍNOVÁ, T., KHESTL, F., MARKOVÁ, B., TICHÁ, I., PACLOVÁ, H., WALICA, R., PETEROVÁ, J., ENDEL, S., KUDA, F., KOLEČEK, M., KOLEČKOVÁ, Z., RUBIŠAROVÁ, K., ZEZULA, K., KISZKA, J. Brownfields - specifika, okolí a ideje. Praha : Professional Publishing, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7431-100-0. PETRÍKOVÁ, D., VOJVODÍKOVÁ, B., SAMSON, N., BERGATT JACKSON, J., FINKA, M., TOPTCHIYSKI, S., RUSU, OC., ZÚBKOVÁ, M., GRIGOROVSCHI, M., LADZIANSKA, Z., TOPTCHIYSKA, D., PLETNICKÁ, J., JAMEČNÝ, L., CIOLACU, D., JAŠŠO, M., BLÁHA, P., MATUROVÁ, M., LUKŠ, J., KRALCHEVSKA, A., MURÍNOVÁ, T., BERGATT, W. Brownfields - Handbook BROWNTRANS. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. 214 s. ISBN 978-80-248-2893-0. VOJVODÍKOVÁ, B., JEMELKA, M., MARTINÁT, S., DVOŘÁK, P., KLUSÁČEK, P., KUNC, J., FRANTÁL, B., MURÍNOVÁ, T., KHESTL, F., STOLÁRIK, M., PINKA, M., NEDVĚD, M., PETEROVÁ, J., ENDEL, S., MARKOVÁ, B., TICHÁ, I., ROHÁČ, O., MACEČKOVÁ, B., BÜRGERMEISTEROVÁ, R., JALŮVKA, L., JELÍNEK, P., MATĚJKA, D. Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti. Praha : European Science And Art Publishing, 2013. 126 s. ISBN 978-80-87504-22-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Názvy studijních bloků: Brownfields, definice, kategorizace Činitelé ovlivňující regeneraci brownfields Rozvojové problémy regenerace brownfields Brownfield, politiky strategie a institucionální rámec v ČR Brownfield, politiky strategie a institucionální rámec v zahraničí Zkoumání rozvojového potenciálu brownfields Environmentální aspekty- úvod do problematiky Ekonomické aspekty regenerace brownfields Možnosti financování regenerace brownfield v ČR a v zahraničí Legislativní rámec a odpovědnost v procesu regenerace brownfields Kulturní a sociální aspekt regenerace brownfields Spolupráce občanů na regenraci brownfields Strategická hra- hráči,vazby a postupy a přístupy při regenraci vybrané lokality brownfields

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2015/2016 letní