223-0062/01 – Řízení kvality ve stavebnictví (RKS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětuIng. Jana Boháčová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Boháčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH101 Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Osvětlení základních principů kontroly jakosti v inženýrské praxi založené na identifikaci procesů a systém různých konstrukčních fází ve vztahu k obnově brownfieldů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Abdul Razzak Rumane. Quality Management in Construction Projects. CRC Press 2010 Lincoln S. Forbes & Syed M. Ahmed “Modern Construction: Lean Project Delivery & and Integrated Practices,” Taylor & Francis 2010. Tang, S. L., Ahmed, Syed M., Aoieong, R. T. & Poon, S. W. Construction Quality Management. Hong Kong University Press, 2005. Nenadál, J.: Základy managementu jakosti, VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2005 ČSN EN ISO 9001:2008 Systém managementu kvality ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu ČSN OHSAS 18001: 2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci EAL: EA-4/02 Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration, EAL, 1999 EAL: EA4/07 Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standards, EAL, 1996 EAL: EA-4/15 Accreditation for Bodies Performing non-Destructive Testing, EAL, 2003 ILAC: ILAC-G8 Guidelines on Assessment and Reporting of Compliance with Specification, ILAC, 2004 Mencl, V. – Franková, V.: Řízení kvality ve stavebnictví. Učební texty. Česky a anglicky. VŠB – TU Ostrava.

Doporučená literatura:

Mencl, V., Novák, J.: Řízení jakosti ve stavebnictví, ČKAIT, TK 10, Praha, 2002 Nenadál, J.: Měření v systémech managementu jakosti, Management Press, Praha, 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

V rámci studia předmětu posluchač vypracuje samostatnou seminární práci. V rámci seminární práce vypracuje plán kvality zvolené stavební technologie v návaznosti na problematiku revitalizace Brownfields. Výsledky seminární práce obhájí posluchač v rámci zkoušky předmětu. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stavební zákon, definice stavby, vývoj požadavků na stavby a funkční díly, regulované požadavky na stavby. 2. Kvalita a spolehlivost staveb. 3. Procesy a systémy ve stavebnictví, možnosti řízení procesů v přípravě, výstavbě a provozu stavby. 4. Průzkumy staveb. 5. Úvod do stavebního zkušebnictví. 6. Zkušební metody DT a NDT, upřesněné zkoušky, metrologie. 7. Průzkumy staveb, metodika průzkumu, degradace staveb, zatěžovací zkoušky statické a dynamické. 8. Budování systémů řízení kvality ve stavební firmě, komplexní management kvality, certifikace výrobků. 9. Metody hodnocení procesů a systémů, ekonomie jakosti. 10. Prevence a řízení rizik. 11. Udržitelný rozvoj výstavby. Shrnutí látky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2015/2016 letní