223-0063/01 – Alternativní suroviny a stavební materiály (ASSM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH101 Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
KRE416 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
PRO0121 Ing. Lukáš Procházka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět „Alternativní suroviny a stavební materiály― se zaměřuje na základní znalosti o alternativních surovinách a hmotách, které mohou být využity k výrobě progresivních stavebních materiálů s vysokou kvalitou užitných vlastností. Předmět navazuje na současný trend, kdy je velká pozornost orientována na ekologii, environmentální politiku a úsporu energií. Pozornost je proto věnována netradičním surovinám a materiálům anorganického či organického původu, které se v současnosti začínají znovu prosazovat v oblasti stavebních technologií. Studenti získají teoretické znalosti v oblasti vlastností a použití těchto materiálů. Praktické dovednosti v oblasti stavebního zkušebnictví, ukázky praktických aplikací těchto materiálů jsou náplní laboratorních cvičení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět „Alternativní suroviny a stavební materiály― se zaměřuje na základní znalosti o alternativních surovinách a hmotách, které mohou být využity k výrobě progresivních stavebních materiálů s vysokou kvalitou užitných vlastností. Předmět navazuje na současný trend, kdy je velká pozornost orientována na ekologii, environmentální politiku a úsporu energií. Pozornost je proto věnována netradičním surovinám a materiálům anorganického či organického původu, které se v současnosti začínají znovu prosazovat v oblasti stavebních technologií. Studenti získají teoretické znalosti v oblasti vlastností a použití těchto materiálů. Praktické dovednosti v oblasti stavebního zkušebnictví, ukázky praktických aplikací těchto materiálů jsou náplní laboratorních cvičení.

Povinná literatura:

Rovnaníková, P., Křístek, R. Pucolány jako modifikující přísady do vápenných malt. Informační zpravodaj, č. 3 a 4, 2003, Praha: VUMO, s. 111-116. Chybík, J., Přírodní stavební materiály, 2009, ISBN:978-80-247-2532-1 Analýza súčasného stavu vývoja stavebných materiálov na báze biomasy, dostupno z: http://www.rpicmalacky.eu/projects/INTERREG-IIIA-AT-SK/Vyuzitie-biomasy-pre-stavebne-ucely/Analyza_V_LEVARE_aktivita_2.pdf Ţabičková, I.: Přírodní materiály – obnovitelné zdroje surovin I., dostupno z: www.TZB-info.cz

Doporučená literatura:

Rovnaníková, P., Křístek, R. Pucolány jako modifikující přísady do vápenných malt. Informační zpravodaj, č. 3 a 4, 2003, Praha: VUMO, s. 111-116. Chybík, J., Přírodní stavební materiály, 2009, ISBN:978-80-247-2532-1 Analýza súčasného stavu vývoja stavebných materiálov na báze biomasy, dostupno z: http://www.rpicmalacky.eu/projects/INTERREG-IIIA-AT-SK/Vyuzitie-biomasy-pre-stavebne-ucely/Analyza_V_LEVARE_aktivita_2.pdf Ţabičková, I.: Přírodní materiály – obnovitelné zdroje surovin I., dostupno z: www.TZB-info.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět „Alternativní suroviny a stavební materiály― se zaměřuje na základní znalosti o alternativních surovinách a hmotách, které mohou být využity k výrobě progresivních stavebních materiálů s vysokou kvalitou užitných vlastností. Předmět navazuje na současný trend, kdy je velká pozornost orientována na ekologii, environmentální politiku a úsporu energií. Pozornost je proto věnována netradičním surovinám a materiálům anorganického či organického původu, které se v současnosti začínají znovu prosazovat v oblasti stavebních technologií. Studenti získají teoretické znalosti v oblasti vlastností a použití těchto materiálů. Praktické dovednosti v oblasti stavebního zkušebnictví, ukázky praktických aplikací těchto materiálů jsou náplní laboratorních cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku