223-0064/01 – Druhotné suroviny ve výrobě stavebních hmot (DSVS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH101 Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
KRE416 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
PRO0121 Ing. Lukáš Procházka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na stavební materiály a environmentální problematiku stavebnictví. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními typy velkoobjemových průmyslových odpadů, které jsou využitelné jako alternativy primárních surovin při výrobě stavebních hmot. Studenti získají vědomosti v oblasti druhotných surovin vznikajících při těžbě silikátových stavebních surovin (hlušiny, tepelně alterované horniny, odpadní písky apod.), druhotných surovin z metalurgie (vysokopecní a ocelárenské strusky, slévárenské písky), druhotných surovin z energetiky (vysokoteplotní a fluidní popílky a energosádrovec) a druhotných surovin ze stavební výroby a demolic (betonový recyklát, recyklované kamenivo). Podrobně je probráno chemické a fázové složení a fyzikální vlastnosti základních typů odpadů, tedy parametry, které jednoznačně determinují možnost praktického využití každé z uvedených druhotných surovin. Důraz bude kladen také na ekologická a stavební rizika použití jednotlivých odpadů. Studenti získají praktické dovednosti v oboru stavebního zkušebnictví v oblasti vlastností a složení těchto surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na stavební materiály a environmentální problematiku stavebnictví. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními typy velkoobjemových průmyslových odpadů, které jsou využitelné jako alternativy primárních surovin při výrobě stavebních hmot. Studenti získají vědomosti v oblasti druhotných surovin vznikajících při těžbě silikátových stavebních surovin (hlušiny, tepelně alterované horniny, odpadní písky apod.), druhotných surovin z metalurgie (vysokopecní a ocelárenské strusky, slévárenské písky), druhotných surovin z energetiky (vysokoteplotní a fluidní popílky a energosádrovec) a druhotných surovin ze stavební výroby a demolic (betonový recyklát, recyklované kamenivo). Podrobně je probráno chemické a fázové složení a fyzikální vlastnosti základních typů odpadů, tedy parametry, které jednoznačně determinují možnost praktického využití každé z uvedených druhotných surovin. Důraz bude kladen také na ekologická a stavební rizika použití jednotlivých odpadů. Studenti získají praktické dovednosti v oboru stavebního zkušebnictví v oblasti vlastností a složení těchto surovin.

Povinná literatura:

Fečko, P. a kol.: Popílky. – VŠB-TU Ostrava, 2003, 187 s. Grygárek, J. a kol: Odpady z těžeb a zpracování surovin. – ES VŠB-TU Ostrava, 1997, 54 s. Hlavatá, M.: Odpadové hospodářství. – ES VŠB-TU Ostrava, 2004, 174 s. Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. 9. metodický pokyn odboru odpadů MŢP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Věstník MŢP 2003, roč. 13, částka 9. Ministerstvo životního prostředí ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Svoboda, K.: Využití stavebních a demoličních odpadů. – VTEI VÚV TGM, 2004.

Doporučená literatura:

Fečko, P. a kol.: Popílky. – VŠB-TU Ostrava, 2003, 187 s. Grygárek, J. a kol: Odpady z těţeb a zpracování surovin. – ES VŠB-TU Ostrava, 1997, 54 s. Hlavatá, M.: Odpadové hospodářství. – ES VŠB-TU Ostrava, 2004, 174 s. Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. 9. metodický pokyn odboru odpadů MŢP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Věstník MŢP 2003, roč. 13, částka 9. Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Svoboda, K.: Vyuţití stavebních a demoličních odpadů. – VTEI VÚV TGM, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na stavební materiály a environmentální problematiku stavebnictví. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními typy velkoobjemových průmyslových odpadů, které jsou využitelné jako alternativy primárních surovin při výrobě stavebních hmot. Studenti získají vědomosti v oblasti druhotných surovin vznikajících při těžbě silikátových stavebních surovin (hlušiny, tepelně alterované horniny, odpadní písky apod.), druhotných surovin z metalurgie (vysokopecní a ocelárenské strusky, slévárenské písky), druhotných surovin z energetiky (vysokoteplotní a fluidní popílky a energosádrovec) a druhotných surovin ze stavební výroby a demolic (betonový recyklát, recyklované kamenivo). Podrobně je probráno chemické a fázové složení a fyzikální vlastnosti základních typů odpadů, tedy parametry, které jednoznačně determinují možnost praktického využití každé z uvedených druhotných surovin. Důraz bude kladen také na ekologická a stavební rizika použití jednotlivých odpadů. Studenti získají praktické dovednosti v oboru stavebního zkušebnictví v oblasti vlastností a složení těchto surovin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku